• Za kierownicą z blisko 3 promilami.

  W piątkowe popołudnie w Białymstoku na ulicy 42 Pułku Piechoty, w okresie początkowym szczytu komunikacyjnego w mieście, zespół kontrolny kończący pracę i kierujący się do siedziby WITD zwrócił uwagę na samochód osobowy marki FORD. Manewry kierowcy wzbudziły podejrzenia co do jego umiejętności lub stanu psychofizycznego. Inspektorzy skorzystali z przysługujących uprawnień i podjęli czynności zmierzające do ustalenia stanu faktycznego.

  Już w chwili zatrzymania stało się oczywiste, iż niemoc kierowcy wynika ze spożycia alkoholu i to prawdopodobnie w znacznych ilościach. Jego intensywna woń była wyczuwalna już przy pierwszym kontakcie z zatrzymanym.

  Podejrzenia wymagały potwierdzenia urządzeniem numerycznym. Wezwany na punkt kontrolny patrol policji wykonał dwa badania alkosensorem (wyniki 1,48mg/l oraz 1,46mg/l), które potwierdziły stan nietrzeźwości kontrolowanego.

  Nietrzeźwego kierującego do dalszego procedowania przejęli funkcjonariusze policji.

  Działania inspektorów ITD umożliwiły wyeliminowanie z ruchu realnego zagrożenia dla pozostałych uczestników.

 • Nietrzeźwy kierowca litewskiej ciężarówki.

  Dzisiaj 17 lutego 2022 r. na drodze S8 w miejscowości Jeżewo inspektorzy z WITD w Białymstoku zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej samochód  należący do przewoźnika litewskiego. Ciężarówką przewożone było piwo na trasie z Niemiec do Rosji.

  Kierowcę, obywatela Białorusi, poddano badaniu trzeźwości. Pierwszy pomiar na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazał 0,261 mg/l. Drugi pomiar to 0,234 mg/l. Stanowi to blisko 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

  Kierowcę wraz z samochodem przekazano do dalszego postępowania funkcjonariuszom Policji.

 • Przewóz ADR z procentami.

  W środowy poranek, na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Szypliszki został zatrzymany do rutynowej kontroli przez inspektorów WITD Białystok samochód ciężarowy polskiego przewoźnika. Pojazdem kierował obywatel Polski wykonując przejazd na trasie Polska – Litwa do miejsca załadunku. W momencie zatrzymania do kontroli cysterna była próżna nieoczyszczona (pozostałości po ładunku niebezpiecznym UN 1202 olej napędowy).

  W trakcie czynności kontrolnych poddano kierującego wstępnemu badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu za pomocą urządzenia AlcoBlow. Uzyskany wynik wymagał potwierdzenia wskazań urządzeniem numerycznym.
  Wezwany na punkt kontrolny patrol policji wykonał dwa badania alkosensorem (wyniki 0,27mg/l oraz 0,24mg/l), w wyniku których potwierdzono stan nietrzeźwości kontrolowanego.

  Nietrzeźwego kierującego przekazano funkcjonariuszom policji do dalszego procedowania.

 • Nietrzeźwy egzaminowany kierowca „nauki jazdy”.

  Dzisiaj 11 grudnia 2019r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku razem z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji i pracownikiem Transportowego Dozoru Technicznego przeprowadzali wspólnie kontrole samochodów poruszających się po drodze krajowej nr 65 w Białymstoku.

  W pewnym momencie do kontrolujących podjechał samochód „nauki jazdy”. Pani instruktor poprosiła o sprawdzenie trzeźwości egzaminowanego kierowcy. Miała wątpliwości co do jego kondycji fizycznej w tym zakresie.

  Kontrolujący przeprowadzili badanie pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. „Dmuchanie” wykazało 0,17 mg/ l czyli 0,34 promila.

  Wobec kierowcy będzie się toczyło dalsze postępowanie. Od nietrzeźwego kierowcy najprawdopodobniej odsunęła się perspektywa posiadania prawa jazdy. Być może będzie to nauczka dla niedoszłego kierującego, aby nie wsiadać za kierownicę po spożyciu alkoholu.

 • Inspekcja uczestniczy w programie resocjalizacyjnym skazanych za jazdę po alkoholu.

  Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku  prowadzili dzisiaj, 1 października 2019 r., zajęcia przewidziane dla skazanych przebywających w izolacji w zakładzie karnym.

  Spotkanie odbyło się w ramach programu resocjalizacyjnego kierowców za jazdę pod wpływem alkoholu. Celem przedsięwzięcia jest m.in. wzbudzenie woli współdziałania osadzonych w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw. Oczekiwane efekty to podniesienie samoświadomości oraz zdobycie przez skazanych umiejętności rozumienia swoich zachowań, a w szczególności przewidywania konsekwencji własnego postępowania.

  Inspektorzy przedstawili działalność ITD, starali się uświadomić zebranym wagę problemu zagrożeń w ruchu drogowym. Uzmysłowili zebranym jak wielkie znaczenie ma dobra kondycja psychofizyczna kierowców oraz że prowadzenie samochodów po spożyciu „używek”  jest nie do przyjęcia i stanowi olbrzymie zagrożenie dla zdrowia, życia innych i nie tylko uczestników ruchu.

  Spotkania w ramach programu będą kontynuowane.

 • Galimatias z kierowcami.

  W piątkowy poranek, podczas dojazdu na wyznaczony punkt kontroli, na jednej z ulic Białegostoku uwagę inspektorów zwrócił przeładowany „bus” przewożący drewno.
  Po zatrzymaniu doszło do niecodziennej sytuacji, gdyż kierujący gwałtownie próbował opuścić samochód od strony pasażera. Zachowanie kontrolowanego wzbudziło podejrzenie co do stanu jego trzeźwości i wymagało stanowczej reakcji kontrolujących. Przeprowadzone badanie w tym zakresie nie wykazało nieprawidłowości. Dalsze czynności należało prowadzić na najbliższym punkcie kontroli umożliwiającym ważenie. Wydano kierującemu polecenie dojazdu w asyście pojazdu inspekcyjnego na wskazane miejsce.

  Po dotarciu na punkt kontrolny okazało się, że nastąpiła nieoczekiwana zmiana miejsc. Za kierownicą znalazła się osoba , która poprzednio był pasażerem. Niezwłocznie zbadano trzeźwość aktualnego kierowcy, a wstępne wyniki wskazywały na stan nietrzeźwości. Wezwani funkcjonariusze policji dokonali sprawdzenia trzeźwości kierującego, a uzyskany wynik 0,2 mg/l potwierdził stan po użyciu alkoholu.
  Ujawniono także przyczynę nietypowego zachowania kierującego po zatrzymaniu z ruchu. Mianowicie prowadzący wówczas samochód nie posiadał żadnych uprawnień do prowadzenia pojazdów. Dalsze postępowania w zakresie ujawnionych nieprawidłowości będzie prowadziła Policja.

  Ostatecznie czynności kontrolne zakończono ważeniem „busa”  z ładunkiem i stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o 1700 kilogramów. Z tytułu prowadzenia pojazdu przeładowanego na osobę kierującą do pierwszego zatrzymania z ruchu nałożono stosowny mandat karny.
  Przed kontynuowaniem dalszej jazdy pojazd został rozładowany do parametrów normatywnych oraz przejęła go osoba trzecia posiadająca wymagane uprawnienia i będąca w stanie psychofizycznym umożliwiającym kierowanie.

 • Działania nocne na Podlasiu.

  Podlascy inspektorzy w nocy z 4 na 5 kwietnia na drodze  krajowej nr 8 i 19 uczestniczyli w działaniach kontrolnych ukierunkowanych na kontrolę trzeźwości oraz wykrywania manipulacji na czasie pracy kierowców zawodowych w pojazdach ciężarowych.

  W trakcie wspólnych działań skontrolowano 203 samochody wykonujące przewozy drogowe. Podczas kontroli stwierdzono jednego nietrzeźwego. Badanie wykazało 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierujący zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuścił się przestępstwa. Sprawę przekazano funkcjonariuszom Policji.

  Ponadto dwóch kierowców nie miało świadomości, że powinni posiadać karty do tachografu cyfrowego rejestrującego czas pracy. Wobec przedsiębiorców wszczęto postępowania administracyjne zagrożone karami 2600 zł. i 2900 zł.

  Podobne działania będą kontynuowane w niedalekiej przyszłości.

 • Nietrzeźwy litewski kierowca.

  Podlascy inspektorzy z WITD w Białymstoku dzisiaj 21 lutego 2019 r. na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Świdry zatrzymali do kontroli litewską ciężarówkę.

  Podczas kontroli kierującego poddano badaniu na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Pierwsze badanie wykazało zawartość 0,26 mg/l alkoholu, drugie badanie 0,23mg/l. Podane zawartości to blisko pół promila alkoholu.

  Kierowcę wraz z pojazdem przekazano funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Kolnie do prowadzenia dalszego postępowania.

 • Narkotyki w litewskiej ciężarówce.

  Dzisiaj 5 lutego 2019 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Katrynka inspektor z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymał do kontroli ciężarówkę należącą do przewoźnika litewskiego. Samochodem wykonywany był przewóz 22860 kg lnu z Francji na Litwę.

  Podczas wykonywania czynności kontrolujący zobaczył w kabinie kierowcy woreczki z zabronioną substancją narkotyczną, tj. „marihuaną” oraz sprzęt do jej palenia.  Artykuł 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi, że: „Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

  Na miejsce wezwano funkcjonariuszy Policji, którym przekazano do dalszego postępowania kierującego wraz z pojazdem.

 • Powtarzalność w nieodpowiedzialnym podejściu do zawodu kierowcy.

  Na przestrzeni ostatnich trzech dni inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku (o/Łomża oraz Białystok) wyeliminowali z ruchu potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych użytkowników.

  Można stwierdzić, iż zatrzymani do rutynowych kontroli kierowcy z ułańską fantazją zostali sprowadzeni na ziemię.

  Na dawnym drogowym przejściu granicznym w Budzisku, 18.11.2018 r., poddano kontroli kierowcę litewskiego pojazdu członowego wjeżdżającego na terytorium RP, udającego się w trasę Litwa - Dania z ładunkiem mebli tapicerowanych .  W związku z podejrzeniem, iż prowadzący może być pod wpływem alkoholu, podjęto decyzję o wstępnej weryfikacji urządzeniem elektronicznym Alco-blow na obecność alkoholu  wydychanym powietrzu. Podejrzenia potwierdził uzyskany wynik. Wezwani na miejsce funkcjonariusze Policji  z KMP w Suwałkach przebadali kierowcę alkomatem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,23 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. W kolejnym padł wynik 0,20 mg/l. Obywatel Litwy nie uznał przedstawionych wyników, co skutkowało jego doprowadzeniem przez  prowadzących czynności na pobranie krwi.

  Bliźniaczo podobna sytuacja miała miejsce 20.11.2018 r., gdzie zatrzymany do kontroli w Białymstoku również kierowcę pojazdu członowego udającego się w kierunku granicy zewnętrznej UE, przewożącego sprzęt elektroniczny na trasie Niemcy – Polska – Rosja. Podejrzenie kontrolujących co do prowadzenia pod wpływem alkoholu zostało potwierdzone przy użyciu Alco-blow. Funkcjonariusze Policji  z KMP w Białymstoku przebadali kierowcę alkomatem na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Uzyskane wyniki były identyczne jak w pierwszym przypadku. Różnica polegała jedynie na uznaniu uzyskanych wyników przez kierowcę będącego obywatelem Białorusi.

  W każdym z przypadków należy podkreślić całkowity brak odpowiedzialności kontrolowanych, gdyż do chwili zatrzymania obydwaj kierowali odpowiednio ponad 1 godzinę i 3 godziny pojazdami o dmc 40 ton, co wskazuje ewidentnie na rozpoczęcie prowadzenia pojazdu w stanie znacznej nietrzeźwości.

  Dalsze czynności przejęli funkcjonariusze Policji.

 • Kierowca „osobówki” bez prawa jazdy , naruszający przepisy, zatrzymany przez inspektorów.

  Dzisiaj 30 stycznia 2018r. w godzinach porannych na drodze krajowej nr 8 inspektorzy z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali samochód osobowy, którego kierowca rażąco naruszał przepisy Prawa o ruchu drogowym. Wyprzedzał inne pojazdy na skrzyżowaniu i dodatkowo nie stosował się  do znaków poziomych -  podwójnej linii ciągłej.

  Po zatrzymaniu okazało się, że kierujący nie posiada prawa jazdy. Dokument zatrzymany został mu już wcześniej za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

  Kierowcę wraz z pojazdem przekazano funkcjonariuszom Policji.

 • Kierowcy pod wpływem i narkotyki w kabinie.

  W dniu 2 listopada 2017r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Przewalanka inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do rutynowej kontroli zespół pojazdów należący do przewoźnika białoruskiego.

  Wykonywany przewóz drogowy odbywał się na trasie z Holandii do Rosji.  Pojazdem, kierowanym przez załogę dwuosobową  przewożone były kwiaty.

  Podczas kontroli stwierdzono, że w kabinie kierowców znajdują się substancje przypominające marihuanę oraz haszysz. Na miejsce zostali wezwani funkcjonariusze Policji, którzy potwierdzili fakt, że są to narkotyki.

  Ponadto przeprowadzono badanie obu kierowców. Okazało się, że są pod wpływem niedozwolonych substancji.

  Kierowców wraz z ciężarówką przekazano patrolowi Policji do dalszego postępowania.

 • Pijany kierowca motoroweru zatrzymany przez inspektorów.

  W dniu 16 października 2017 r. na ulicy Łomżyńskiej w Zambrowie inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zauważyli motorower jadący w kierunku Zambrowa. Ich uwagę zwróciło dziwne zachowanie kierującego nim kierowcy, który przechylał się na różne strony.

  Kierującego poddano badaniu na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu urządzeniem „alkoblow”. Wskaźnik urządzenia wskazał kolor czerwony. Na miejsce wezwano funkcjonariuszy KPP w Zambrowie, którzy sprawdzili trzeźwość kierowcy. Okazało się, że badany jest nietrzeźwy - „wydmuchał” 1,41 mg/l tj. 2,82 ‰ alkoholu w wydychanym powietrzu.

  Kierowcę przekazano  funkcjonariuszom Policji, którzy będą prowadzić dalsze postępowanie.

 • Nietrzeźwy kierowca „gimbusa”.

  W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przewożonych do szkół inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku uczestniczą we wzmożonych działaniach ukierunkowanych na kontrole „gimbusów”.

  W dniu 28 września 2017 r. w miejscowości Miastkowo na ulicy Długiej zatrzymano do kontroli autobus. Inspektorzy poddali kierującego badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Niestety okazało się, że kierujący jest nietrzeźwy. W czasie pomiaru stwierdzono 0,15 mg/l co stanowi ponad 0,3 ‰ alkoholu w wydychanym powietrzu.

  Sprawę przekazano funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

 • Kolejny nietrzeźwy zagraniczny kierowca pojazdu ciężarowego.

  W dniu 10.08.2017 r. na drodze krajowej nr 8 na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku podczas działań kontrolnych inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali pojazd ciężarowy należący do przewoźnika łotewskiego. W toku kontroli przeprowadzono badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu urządzeniem AlcoBlow, które wskazało że łotewski kierowca jest nietrzeźwy. O zdarzeniu poinformowano dyżurnego KMP Suwałki. Przybyły na miejsce patrol poddał kierującego kolejnemu badaniu- wynik 0,37 mg/l czyli blisko 0,8 promila alkoholu we krwi. Kierowcę  przekazano patrolowi Policji.

 • Nietrzeźwi zagraniczni kierowcy podczas jednej służby.

  W dniu 05.07.2017 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Suchowola podczas działań kontrolnych inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd członowy należący do przewoźnika rosyjskiego. W toku kontroli przeprowadzono badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu urządzeniem AlcoBlow, które wskazało że kierowca jest nietrzeźwy. Następnie dokonano badania trzeźwości alcosensorem, którego wynik pierwszego pomiaru to – 0,47mg/l czyli blisko promil alkoholu we krwi. Na miejsce wezwano patrol  z KPP w Sokółce, któremu przekazano kierowcę. Po zakończeniu czynności ten sam inspektor zatrzymał kolejny pojazd członowy należący tym razem do przewoźnika litewskiego, którego kierowcę również poddano badaniu trzeźwości. Tym razem badanie wskazało, że kierowca jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu tj. 0,13 mg/l. Kierującego również przekazano funkcjonariuszom z KPP w Sokółce.

 • Nietrzeźwy kierowca „busa”.

  W dniu 27 lutego 2017r. na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Łomża inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli „busa” na polskich numerach rejestracyjnych, wiozącego robotników budowlanych.

  Kierującego poddano badaniu na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik pierwszego badania to 0,29mg/l – 0,58 promila alkoholu, a drugiego 0,28mg/l – 0,56 promila alkoholu.

  Kierowcę przekazano funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

 • Niepokojące wyniki kontroli nocnych w Budzisku.

  W nocy z 20 na 21 grudnia 2016 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku i Zespołu Zamiejscowego PNW BEPO wykonujący czynności kontrolne na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku zatrzymali do kontroli  pojazd rosyjski.

  Po analizie dokumentów okazanych przez kierowców (załoga dwuosobowa) stwierdzono wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy bez wymaganego zezwolenia. Ponadto po dokonaniu oględzin pojazdu stwierdzono niedozwolone urządzenie służące do manipulacji czasem pracy. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą ograniczoną zgodnie z art. 92a pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym do 10000 zł. Kierowców ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 4500 zł. Pojazd został skierowany na parking strzeżony.

  Kolejną zatrzymywaną do kontroli ciężarówkę, tym razem litewską, prowadził jak się okazało pijany kierowca. Badanie urządzeniem „alcosensor” wykazało 0,7 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (około 1,4 promila). Dodatkowo kierowca nie posiadał przy sobie dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdu – prawa jazdy. W związku z powyższym został przekazany funkcjonariuszom Policji, którzy będą prowadzić dalsze postępowanie w sprawie.

 • Kolejny nietrzeźwy kierowca.

  W dniu 05.12.2016 r. na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Świdry podczas działań kontrolnych inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd członowy należący do przewoźnika łotewskiego. W toku kontroli przeprowadzono badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu urządzeniem AlcoBlow, które wskazało że kierowca jest nietrzeźwy. Wezwany patrol z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie dokonał badania trzeźwości, którego wynik 1-go pomiaru to – 0,56mg/l oraz drugiego pomiaru ( po  15 minutach) 0,57 mg/l.

  Sprawę przekazano funkcjonariuszom KPP w Kolnie do dalszych czynności.

 • Nietrzeźwy kierowca pojazdu osobowego.

  W dniu 19 września 2016 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku podczas przejazdu na punkt kontrolny zauważyli „dziwnie manewry” kierującego pojazdem osobowym. Inspektorzy zatrzymali pojazd w celu weryfikacji powodów tak nietypowego zachowania. Zaraz po otwarciu drzwi pojazdu okazało się, że kierowca jest w stanie nietrzeźwym. Wynik blisko 2 promili potwierdził zasadność zatrzymania. Kierowcę przekazano funkcjonariuszom policji.