• Kolejny nietrzeźwy kierowca ciężarówki.

  Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w dniu 27 czerwca 2016r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Budzisko zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy należący do przewoźnika białoruskiego. Pojazdem wykonywany był międzynarodowy przewóz rzeczy na trasie Białoruś – Belgia.

  Kierującego ciężarówką poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu urządzeniem „alcoblow”. Okazało, że kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości.

  Na miejsce został wezwany patrol Policji. Badanie trzeźwości wykazało  0,20 mg/l alkoholu  w wydychanym powietrzu (stanowi to około 0,4 ‰).

  Dalsze postępowanie w sprawie prowadzić będzie Komenda Miejska Policji w Suwałkach.

 • Pijany kierowca autobusu.

  W dniu 23 czerwca 2016r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Suwałki inspektorzy z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli autobus należący do przewoźnika polskiego.

  W trakcie czynności kontrolnych kierowcę poddano badaniu trzeźwości. Kontrolka urządzenia „alkoblow” wskazała na stan nietrzeźwości kierowcy. 
  Na miejsce kontroli wezwano funkcjonariuszy Policji, którzy poddali kierującego sprawdzeniu alkosensorem. Pierwsze badanie wykazało 0,29 mg/l natomiast drugie 0,25 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu (stanowi to odpowiednio około 0,58 ‰ i 0,5‰).

  Na szczęście w autobusie nie było pasażerów. Kierowca wracał do miejsca postoju  po wykonaniu przewozu  na linii regularnej na trasie Olecko  - Suwałki.
  Dalsze czynności w sprawie będzie prowadzić Policja.

 • Nietrzeźwy kierowca autobusu komunikacji miejskiej.

  Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku  w dniu 23 lipca 2015 r. uczestniczyli w ogólnopolskich działaniach zainicjowanych przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Kontrole stanu trzeźwości kierowców pojazdów, wykonujących przewóz osób środkami komunikacji miejskiej dokonywane były na przystankach autobusowych w Białymstoku i Suwałkach. W sumie sprawdzono 114 kierujących.

  Podczas kontroli w Białymstoku w trakcie badania trzeźwości jednego z kierowców zaświeciła się czerwona lampka w urządzeniu „alcoblow” przeznaczonym do sprawnej, szybkiej weryfikacji trzeźwości. Wskazywało to na spożycie alkoholu przez kierowcę. Na miejsce został wezwany patrol Policji. Badanie na zalegalizowanym urządzeniu wykazało 0,30 mg/l co stanowi około 0,6 ‰ alkoholu w wydychanym powietrzu.

  Zjawisko jest bardzo niepokojące. Autobusem prowadzonym przez nietrzeźwego kierowcę jechało dużo pasażerów. Kierowca został przekazany funkcjonariuszom Policji.

  Działania będą kontynuowane w przyszłości.

 • Nietrzeźwy kierowca ciężarówki służącej do przewozu materiałów niebezpiecznych.

  W dniu 16 lipca 2015 r.  na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Siemiatycze inspektor z Podlaskiego  Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymał do kontroli pojazd członowy, należący do polskiego przewoźnika, służący do  przewozu materiału niebezpiecznego UN1202 – paliwa do silników diesla.

  W toku kontroli przeprowadzono badanie kierowcy pod względem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Okazało się, że kierujący jest nietrzeźwy. Pomiar wykazał w wydychanym powietrzu 0,48 mg/dm3 ( 0,96 promila) alkoholu.

  Kierowcę przekazano wezwanym na miejsce funkcjonariuszom Policji.

 • „Trzeźwy poranek” – rażące naruszenia.

  W dniu 8 czerwca 2015 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Suwałki inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku oraz  Delegatury Północno-Wschodniej GITD uczestniczyli w działaniach mających na celu kontrolę trzeźwości kierujących pojazdami ciężarowymi.

  W pewnym momencie jeden z kierowców próbował uniknąć kontroli. Okazało się, że kierujący ciężarówką należącą do litewskiego przewoźnika jest trzeźwy, ale dopuścił się do popełnienia szeregu rażących naruszeń z czasu pracy:

  • trzykrotnego przekroczenia maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu o 1 godzinę i 1 minutę, o 3 godziny i 31 minut, o 11 godzin i 13 minut;
  • dwukrotnego przekroczenia czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy  o 37 minut oraz o 6 godzin i 43 minuty;
  • czterokrotnego skrócenia czasu odpoczynku dziennego o 4 godziny i 2 minuty, o 34 minuty, o 1 godzinę i 42 minuty oraz o 10 godzin i 10 minut;
  • skrócenia tygodniowego czasu odpoczynku o 4 godziny i 47 minut;
  • przekroczenia tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o 6 godzin i 48 minut.

  W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną w wysokości 10000 złotych.
  Kierowca został ukarany 12 mandatami karnymi na łączną kwotę w wysokości 6600 złotych.

 • Nietrzeźwy kierowca łotewskiej ciężarówki.

  W dniu 19 marca 2015r. na drodze krajowej nr 65 w miejscowości Białystok inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej samochód ciężarowy należący do przewoźnika łotewskiego.

  W trakcie kontroli kierowcę poddano badaniu trzeźwości. W czasie pierwszego pomiaru na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu stwierdzono 0,28 mg/l. Drugi pomiar wykazał 0,27 mg/l. Stanowi to ponad 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

  Kierowcę przekazano funkcjonariuszom Policji.

 • Kolejny nietrzeźwy kierowca ciężarówki.

  Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w dniu 9 stycznia 2015 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Suwałki zatrzymali do kontroli pojazd członowy należący do przewoźnika łotewskiego.

  W trakcie czynności kontrolnych kontrolujący wyczuli od kierowcy woń alkoholu. Poddano go badaniu urządzeniem Alcoblow. Stwierdzono, że kierujący jest pod wpływem alkoholu. Kontrolowanego kierowcę przekazano funkcjonariuszom Policji. Pierwsze badanie alkomatem wykazało 0,84‰ w wydychanym powietrzu, drugie badanie wykazało 0,78‰ w wydychanym powietrzu.

 • Nietrzeźwy kierowca samochodu ciężarowego.

  W dniu 12 września 2013r. na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Białystok inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy należący do przewoźnika łotewskiego. Kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badanie wykazało, że kierowca jest nietrzeźwy. W czasie pomiaru stwierdzono 0,51 mg/l co stanowi ponad 1 ‰ alkoholu w wydychanym powietrzu.

  Kierujący zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuścił się przestępstwa. Sprawę przekazano funkcjonariuszom Policji.

 • Po raz kolejny nietrzeźwy kierowca.

  W dniu 13 sierpnia 2013 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Przewalanka inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej pojazd ciężarowy należący do przewoźnika Łotewskiego. Kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wskazania urządzenia „alcoblow” świadczyły o spożywaniu alkoholu przez kierowcę. Na miejsce został wezwany patrol Policji. Kolejne badanie dokonane przez funkcjonariuszy potwierdziło stan nietrzeźwości. W czasie pomiaru stwierdzono 0,37 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu co stanowi prawie 0,8 ‰.

  Sprawę przekazano funkcjonariuszom Policji.

 • Kolejny nietrzeźwy kierowca.

  W dniu 30 lipca 2013 r. na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Siemiatycze inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej pojazd ciężarowy należący do przewoźnika rosyjskiego. Kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wskazania urządzenia „alcoblow” świadczyły o spożywaniu alkoholu przez kierowcę. Na miejsce został wezwany patrol Policji. Kolejne badanie dokonane przez funkcjonariuszy potwierdziło stan nietrzeźwości. W czasie pomiaru stwierdzono 0,55 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu co stanowi ponad 1,1 ‰.

  Sprawę przekazano funkcjonariuszom Policji.

 • Nietrzeźwy kierowca ciężarówki.

  W dniu 12 czerwca 2013r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Zambrzyce inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do rutynowej kontroli ciężarówkę należącą do przewoźnika litewskiego. W trakcie wykonywania czynności kontrolujący poddali kierowcę badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały stan po użyciu alkoholu. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,24 mg/l, drugi pomiar wykazał 0,20 mg/l.

  Kierowcę  przekazano funkcjonariuszom Policji.

 • Nietrzeźwy kierowca ciężarówki.

  W dniu 19 lutego 2013r. na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Świdry inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej pojazd ciężarowy należący do przewoźnika łotewskiego. Kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Wskazania urządzenia „alcoblow” świadczyły o spożywaniu alkoholu przez kierowcę. Na miejsce został wezwany patrol Policji. Kolejne badanie dokonane przez funkcjonariuszy potwierdziło stan nietrzeźwości. W czasie pomiaru stwierdzono 0,33 mg/l co stanowi około 0,7 ‰ alkoholu w wydychanym powietrzu.

  Sprawę przekazano funkcjonariuszom Policji.

 • Trzech nietrzeźwych kierowców ciężarówek ujawnionych podczas badań trzeźwości dokonywanych przez Inspekcję Transportu Drogowego.

  W dniu 3 grudnia 2012r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Zambrzyce inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku uczestniczyli w akcji „trzeźwość”. Działania polegały na „potokowym” badaniu trzeźwości kierowców pojazdów ciężkich.

  W trakcie wykonywania czynności kontrolnych zatrzymano pojazd ciężarowy należący do przewoźnika niemieckiego. Kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. W czasie pierwszego pomiaru stwierdzono 0,39 mg/l, drugi pomiar wykazał 0,36 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

  Ponadto stan po spożyciu alkoholu stwierdzono w przypadku kierowcy kierującego ciężarówką należącą do rosyjskiego przedsiębiorcy. Pierwsze badanie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało 0,22 mg/l, drugie 0,21 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

  Stan po spożyciu alkoholu stwierdzono także w przypadku kierującego samochodem litewskim. Pierwszy pomiar zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu wykazał  0,23 mg/l, drugie 0,22 mg/l alkoholu.

  Sprawy przekazano funkcjonariuszom z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.

  Działania ukierunkowane na badanie trzeźwości kierowców pojazdów ciężkich przez inspektorów transportu drogowego będą kontynuowane w przyszłości.

 • Nietrzeźwy kierowca ciężarówki.

  W dniu 30 października 2012r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Białystok inspektorzy z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli pojazd należący do przewoźnika litewskiego. Kontrolujący wyczuli od kierowcy ciężarówki silną woń alkoholu. Kierującego poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. W czasie pomiaru stwierdzono 0,37 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Sprawę przekazano funkcjonariuszom Policji z wydziału ruchu drogowego KMP w Białymstoku.

 • Kolejny nietrzeźwy kierowca autobusu.

  W dniu 31.07.2012 r. na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Świdry podczas działań kontrolnych inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli autobus należący do przewoźnika litewskiego, którym przewożonych było 40 pasażerów z Litwy do Francji. W toku kontroli przeprowadzono badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, którego wynik wskazywał że kierowca jest w stanie nietrzeźwości. Wezwany na miejsce patrol z Komendy Miejskiej Policji w Kolnie dokonał badania, które wykazało 0,37 mg/dm3 (tj. ponad 0,7‰) alkoholu w wydychanym powietrzu. Jest to kolejny w ostatnich dniach przypadek nietrzeźwego kierowcy autobusu.

  Kierowca nie bacząc na to, że przewozi między innymi dzieci na wakacje, spożywał alkohol przez co powodował ogromne zagrożenie dla życia pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego.

 • Nietrzeźwy kierowca autobusu.

  W dniu 29.07.2012 r. na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Łomża podczas działań kontrolnych inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli autobus należący do przewoźnika łotewskiego, którym przewożonych było 43 pasażerów z Łotwy do Francji. W toku kontroli przeprowadzono badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, którego wynik wskazywał że kierowca jest w stanie po użyciu alkoholu. Wezwany na miejsce patrol z Komendy Miejskiej Policji w Łomży dokonał badania trzeźwości, które wykazało 0,14 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowcę przekazano funkcjonariuszom policji, natomiast pasażerowie kontynuowali podróż z innym, trzeźwym kierowcą.

 • Nietrzeźwy kierowca w ciężarówce.

  W dniu 25 lipca 2012r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Budzisko inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku podczas działań polegających na „potokowym”  badaniu trzeźwości kierowców zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy należący do przewoźnika litewskiego. Kierującego pojazdem poddano badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badania wykazały, że kierowca prowadził pojazd po spożyciu alkoholu. Na miejsce kontroli został wezwany patrol Policji. W czasie pomiaru stwierdzono 0,21 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. W pojeździe znajdowało się dziecko kierującego, który nie zważając na zagrożenie jakie powoduje spożywał alkohol.

  Funkcjonariusze Policji będą prowadzić dalsze postępowanie wobec zatrzymanego, który już figurował w centralnej ewidencji kierowców za takie samo, wcześniej stwierdzone wykroczenie.

 • Nietrzeźwy kierowca pojazdu osobowego.

  W dniu 06.07.2012 r. w miejscowości Białystok podczas rutynowych działań kontrolnych inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zostali poinformowani przez kierującą pojazdem osobowym o prawdopodobnie nietrzeźwym kierowcy poruszającym się samochodem osobowym po drodze krajowej nr 19. Po krótkim pościgu zatrzymano podejrzanego kierowcę i zbadano stan trzeźwości. Ku zdziwieniu kontrolujących wynik badania wskazał 1,79 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowcę przekazano funkcjonariuszom policji.

 • Kolejny nietrzeźwy kierowca.

  W dniu 07.03.2012 r. na drodze krajowej nr 61 w miejscowości Łomża podczas działań kontrolnych inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd należący do przewoźnika litewskiego. W toku kontroli przeprowadzono badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu urządzeniem AlcoBlow, które wskazało że kierowca jest nietrzeźwy. Patrol z Komendy Miejskiej Policji w Łomży dokonał badania trzeźwości, które wykazało 0,25 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowcę przekazano funkcjonariuszom policji.

 • Kolejny nietrzeźwy kierowca.

  W dniu 12.01.2012 r. na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Siemiatycze podczas działań kontrolnych inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd należący do przewoźnika litewskiego. W toku kontroli przeprowadzono badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu urządzeniem AlcoBlow, które wskazało że kierowca jest nietrzeźwy. Patrol z Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach dokonał badania trzeźwości, które wykazało 0,28 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowcę przekazano funkcjonariuszom policji.