Narkotyki w litewskiej ciężarówce.

Dzisiaj 5 lutego 2019 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Katrynka inspektor z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymał do kontroli ciężarówkę należącą do przewoźnika litewskiego. Samochodem wykonywany był przewóz 22860 kg lnu z Francji na Litwę.

Podczas wykonywania czynności kontrolujący zobaczył w kabinie kierowcy woreczki z zabronioną substancją narkotyczną, tj. „marihuaną” oraz sprzęt do jej palenia.  Artykuł 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi, że: „Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Na miejsce wezwano funkcjonariuszy Policji, którym przekazano do dalszego postępowania kierującego wraz z pojazdem.