Wszystkie drogi prowadzą do … serwisów tachografów

W dniu 30 stycznia 2019 roku inspektorzy  prowadzący czynności kontrolne na różnych punktach kontrolnych województwa podlaskiego, zlokalizowanych przy drogach krajowych, zatrzymali do kontroli 4 pojazdy należące do polskich firm transportowych, którymi realizowano międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy. Po wnikliwych analizach kontrolnych zapisów uzyskanych z urządzeń rejestrujących, w każdym z przypadków pojawiły się wątpliwości co do kompletności danych.

Wszystkie 4 pojazdy zostały skierowane do autoryzowanych serwisów tachografów w Białymstoku i Suwałkach. Sprawdzenia diagnostyczne potwierdziły podejrzenia inspektorów o zainstalowaniu w każdym  z pojazdów skomplikowanych urządzeń elektronicznych do manipulacji pracą tachografów.

Działania serwisowe zakończyły się doprowadzeniem wszystkich 4 instalacji tachografu cyfrowego do stanu zgodnego z obowiązującym prawem.

Kierowcy ciężarówek zostali ukarani mandatami karnymi na łączną kwotę 4500 zł.

Po kontroli inspektorzy wszczęli stosowne postępowania administracyjne w stosunku do przewoźników na łączną kwotę 43 000 zł.

W związku z wynikami kontroli, na podstawie art.315 §2 Kodeksu Karnego oraz art.25 w związku z art.50 ustawy o tachografach, skierowane zostaną do organów ścigania stosowne zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa użycia w obrocie gospodarczym podrobionego albo przerobionego narzędzia pomiarowego albo przechowywania takiego narzędzia w celu użycia w obrocie gospodarczym oraz produkcji, dystrybucji, sprzedaży lub udostępniania w inny sposób urządzeń, przedmiotów lub oprogramowania wykonanych lub przeznaczonych do celów podrabiania lub przerabiania danych rejestrowanych przez tachograf.