Kierowcy bez kwalifikacji i przeciążone samochody podczas wspólnych kontroli WITD z Inspekcją Weterynaryjną.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku  razem z pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej 18 lutego 2019 r. na drodze wojewódzkiej nr 671 w miejscowości Tykocin wspólnie kontrolowali samochody przewożące zwierzęta.

Podczas kontroli ciężarówki wiozącej bydło stwierdzono, że przewóz zwierząt odbywa się niezgodnie z przepisami. Przewożący nie stosował się do warunków przewozu w zakresie rozdzielania zwierząt. Ponadto kierowca  nie posiadał kwalifikacji do transportu zwierząt.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami kierowcę ukarano mandatem karnym 1000 zł. Wobec właściciela ciężarówki oraz zarządzającego transportem wszczęto postępowania administracyjne zagrożone karami po 1000 zł każde.
Inny kontrolowany samochód przewożący cielęta okazał się przeciążony. Ważenie  wykazało przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o 1,7 t. Kierujący przyjął mandat karny w wysokości 300 zł. Zwierzęta przeładowano  na pojazd o właściwej ładowności.

Kontrolujący zatrzymali także samochód przewożący nawozy. Według danych z dowodu rejestracyjnego pojazd powinien ważyć maksymalnie z towarem 3,5 t. Ważenie po odjęciu błędów wykazało masę 9,25 t. Kierowca otrzymał maksymalny, zgodnie z obowiązującym prawem, mandat karny 500 zł. Przedsiębiorca musiał przysłać ciężarówkę, na którą załadowano przewożone nawozy.

Wspólne kontrole będą kontynuowane.