artykuły z tym tagiem uznane są za ciekawsze z punktu widzenia obywatela

artykuły te publikowane są przy pomocy kanału RSS do platformy CUAR

 • Nowy radiowóz zakupiony przez Wojewodę Podlaskiego.

  Wojewoda Podlaski sfinansował zakup i dzisiaj 3 grudnia 2020r. przekazał do użytkowania Wojewódzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego w Białymstoku nowy nowoczesny radiowóz.

  To już czwarty zakup Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Poprzednie trzy samochody zostały przekazane WITD w 2018 i 2019 roku.

  Nowe auto zastąpi najbardziej wysłużony sprzęt, którym inspektorzy wykonywali swoje zadania. Dzięki nowemu nabytkowi będzie można skutecznie przeprowadzać kontrole przejeżdżających przez województwo podlaskie samochodów. Na wyposażeniu furgonu znajdzie się m.in. tester diagnostyczny EOBD, który umożliwi ocenę sprawności układów pojazdu np. hamulcowego czy oczyszczania spalin. Za pomocą dymomierza kontrolujący zmierzą poziom zadymienia spalin. Wagi i przymiary umożliwią inspektorom zważenie nacisków osi, masy rzeczywistej samochodów oraz ich wysokości, długości i szerokości. Bus wyposażony będzie także w sprzęt, który umożliwi zabezpieczenie miejsca wypadku i udzielenie pomocy przedmedycznej.
  Wartość zrealizowanego przedsięwzięcia wyniosła 280 tys. złotych.

 • Narkotyki w litewskiej ciężarówce.

  Dzisiaj 5 lutego 2019 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Katrynka inspektor z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymał do kontroli ciężarówkę należącą do przewoźnika litewskiego. Samochodem wykonywany był przewóz 22860 kg lnu z Francji na Litwę.

  Podczas wykonywania czynności kontrolujący zobaczył w kabinie kierowcy woreczki z zabronioną substancją narkotyczną, tj. „marihuaną” oraz sprzęt do jej palenia.  Artykuł 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi, że: „Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

  Na miejsce wezwano funkcjonariuszy Policji, którym przekazano do dalszego postępowania kierującego wraz z pojazdem.

 • Kampania „Bezpiecznie na drogach”

  Szanowni Państwo,
  Mam przyjemność poinformować, iż Główny Inspektorat Transportu Drogowego realizuje kampanię „Bezpiecznie na drogach” będącą elementem projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Niniejsza kampania ma charakter ogólnopolski oraz przewiduje podjęcie wielowymiarowych
  i kompleksowych działań z wykorzystaniem różnorodnych nośników informacji, dzięki czemu obejmie ona swoim zasięgiem szerokie grono odbiorców.

  Kampania opiera się na dwóch wiodących formatach przekazu. Pierwszy skoncentrowany jest na opisie elementów infrastruktury zarządzanej przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, a także informacjach na temat zadań, celów oraz efektywności projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”. Drugi przekaz, oprócz informacji na temat Projektu zawiera elementy kreatywne oraz symboliczne i ma na celu przekonać odbiorców, jakie zagrożenie niesie za sobą nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

  Opiera się on na wykorzystaniu postaci barana jako alegorii nieodpowiedzialnego zachowania na drodze, w szczególności przekraczania dopuszczalnych limitów prędkości. Użyte w komunikacji hasło „ZWOLNIJ! Nie bądź baranem… na drodze” nawiązuje do wzrastającej w polskim społeczeństwie negatywnej oceny nieodpowiedzialnego stylu jazdy. Obecnie bowiem, aż 85% Polaków deklaruje, że zdaje sobie sprawę, iż ryzyko wypadku rośnie, a jego konsekwencje mogą być dużo poważniejsze, przy przekroczeniu dozwolonej prędkości zaledwie o 10 km/h, nawet przy dobrych warunkach pogodowych. Zmienia się też nastawienie do niebezpiecznego zachowania obserwowanego u innych użytkowników dróg. Według zeszłorocznego raportu przygotowanego przez Instytut Badawczy Millward Brown przy współpracy z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego jednymi z najczęściej potocznie stosowanych określeń na kierowców przekraczających dozwoloną prędkość są „wariat” (52% wskazań respondentów) oraz „baran” (38% respondentów). W konsekwencji, wraz ze wzrostem w społeczeństwie negatywnej oceny nieodpowiedzialnego stylu jazdy, rośnie poparcie społeczne dla automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym.

  Kampania „Bezpiecznie na drogach” będzie obecna w różnych mediach do końca września 2015 roku. W jej skład wchodzą spoty telewizyjne i radiowe oraz materiały w prasie, internecie i na nośnikach wielkoformatowych. Spoty telewizyjne kampanii są dostępne pod poniższymi linkami:

  https://youtu.be/UNJcIKuTCJo
  https://youtu.be/fiERNHOed5w

  Oprócz kampanii w mediach, w ramach działań informacyjno–promocyjnych realizowane są dodatkowo inicjatywy takie jak: pikniki informacyjne, konferencje eksperckie, czy profile kampanii prowadzone w mediach społecznościowych (tj. www.facebook.com/Bezpiecznienadrogach oraz www.twitter.com/canard_gitd). Po więcej aktualnych informacji na temat kampanii „Bezpiecznie na drogach” oraz projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” zapraszamy na nową stronę internetową CANARD: http://www.canard.gitd.gov.pl.

 • KONTROLA AUTOKARÓW.

  W związku ze wzmożonym okresem wyjazdów na wycieczki, zwłaszcza dzieci i młodzieży, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku informuje o możliwości dokonania na wniosek organizatorów wycieczki lub rodziców i opiekunów kontroli trzeźwości kierowców oraz stanu technicznego autokarów.

  Wnioski w powyższym zakresie można składać telefonicznie - tel. (085) 662-30-77 lub faksem - (085) 662-30-53 z co najmniej 4 - dniowym wyprzedzeniem, w godzinach pracy Inspektoratu, tj. między godz. 8.00 a godz. 15.00.

  Inspektorzy transportu drogowego będą przeprowadzać kontrole od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 22.00.

  We wnioskach o kontrolę autokaru proszę podać datę, godzinę, miejsce wyjazdu oraz kontakt (nr telefonu) do osoby wnioskującej o przeprowadzenie kontroli.

  W przypadku braku możliwości realizacji wniosku, złożony wniosek zostanie przekazany do realizacji właściwej miejscowo jednostce Policji.