Inspekcja uczestniczy w programie resocjalizacyjnym skazanych za jazdę po alkoholu.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku  prowadzili dzisiaj, 1 października 2019 r., zajęcia przewidziane dla skazanych przebywających w izolacji w zakładzie karnym.

Spotkanie odbyło się w ramach programu resocjalizacyjnego kierowców za jazdę pod wpływem alkoholu. Celem przedsięwzięcia jest m.in. wzbudzenie woli współdziałania osadzonych w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw. Oczekiwane efekty to podniesienie samoświadomości oraz zdobycie przez skazanych umiejętności rozumienia swoich zachowań, a w szczególności przewidywania konsekwencji własnego postępowania.

Inspektorzy przedstawili działalność ITD, starali się uświadomić zebranym wagę problemu zagrożeń w ruchu drogowym. Uzmysłowili zebranym jak wielkie znaczenie ma dobra kondycja psychofizyczna kierowców oraz że prowadzenie samochodów po spożyciu „używek”  jest nie do przyjęcia i stanowi olbrzymie zagrożenie dla zdrowia, życia innych i nie tylko uczestników ruchu.

Spotkania w ramach programu będą kontynuowane.