Przykłady rażącego naruszenia przepisów dotyczących czasu pracy kierowców.

W dniu 6 listopada 2007 r. na drodze krajowej numer 8 w miejscowości Suwałki inspektorzy WITD w Białymstoku dokonali kontroli pojazdu należącego do przewoźnika polskiego. W wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu inspektor ustalił, że do łańcucha kinematycznego tachografu zostało wpięte niedozwolone urządzenie, tzw. wyłącznik służący do manipulacji czasem pracy kierowcy, rejestrowanym przez tachograf.

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym zostało wszczęte postępowanie w celu nałożenia kary pieniężnej na przewoźnika za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące (tachograf), do którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe. Grozi za to kara w wysokości 10 tys. złotych. Zatrzymano dowód rejestracyjny kontrolowanego pojazdu.

Ponadto w dniu 6 listopada br., na drodze krajowej numer 8 w miejscowości Suwałki inspektorzy zatrzymali do kontroli pojazd należący również do polskiego przewoźnika, wykonujący międzynarodowy przewóz drogowy na trasie Niemcy - Litwa. Analiza danych zapisanych na wykresówkach okazanych przez kierowcę wykazała naruszenia obowiązujących norm czasu pracy tj. skrócenie odpoczynku dobowego o 6 godzin i 53 minuty. Najdłuższy okres nieprowadzenia pojazdu w ciągu 24 godzin wyniósł 2 godziny i 7 minut. Jazda dzienna pomiędzy dwoma okresami odpoczynku wyniosła 18 godzin- przekroczenie maksymalnego dziennego czasu jazdy o 8 godzin.

Wszczęto postępowanie administracyjne. Za wymienione naruszenia obowiązujących przepisów grozi kara w wysokości 4300 zł. Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 300 zł.

W dniu 7 listopada 2007 r. na drodze krajowej numer 65 w Białymstoku inspektorzy dokonali kontroli pojazdu wykonującego krajowy transport drogowy, należącego do przewoźnika polskiego. W wyniku kontroli czasu pracy kierowcy kierującego pojazdem stwierdzono rażące naruszenia przepisów związanych z czasem pracy. Ustalono, że kierowca wielokrotnie przekroczył maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy tj.

  • o czas 55 minut- kierowca prowadził dwukrotnie pojazd bez wymaganej przerwy przez 5 godzin i 25 minut
  • o czas 2 godzin- kierowca prowadził pojazd bez wymaganej przerwy przez 6 godzin i 30 minut,
  • o czas 50 minut- kierowca prowadził pojazd bez wymaganej przerwy przez 5 godzin i 20 minut,
  • o czas 30 minut- kierowca prowadził pojazd bez wymaganej przerwy przez 5 godzin.
Wymieniony kierowca dwukrotnie skrócił także wymagany dzienny czas odpoczynku i przekroczył maksymalny dzienny okres prowadzenia pojazdu tj.
  • odpoczynek wykonany przez kierowcę wyniósł 5 godzin i 15 minut- skrócenie o 3 godziny i 45 minut, dzienny okres prowadzenia pojazdu wyniósł 20 godzin i 30 minut- przekroczenie o 10 godzin i 30 minut,
  • odpoczynek wykonany przez kierowcę wyniósł 6 godzin i 20 minut- skrócenie o 2 godziny i 40 minut, dzienny okres prowadzenia pojazdu wyniósł 12 godzin- przekroczenie o 2 godziny.
W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym, zostało wszczęte postępowanie w celu nałożenia kary pieniężnej na przewoźnika. Wymienione naruszenia zagrożone są karą w wysokości 9400 zł. Ponadto kierowca został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 zł.