Wspólne kontrole litewskiej i polskiej inspekcji transportu drogowego w 2007 roku.

W dniu 22 listopada 2007 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku oraz Oddziału Kowieńskiego Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministerstwie Transportu Republiki Litwy po raz szósty przeprowadzili wspólne kontrole drogowe.

W czasie wspólnych działań przeprowadzanych na punktach kontrolnych w Kalwarii i na przejściu granicznym Kalwaria – Budzisko po stronie litewskiej oraz w Budzisku i Szypliszkach po stronie polskiej skontrolowano 36 pojazdów, w tym: 12 polskich, 2 niemieckie, 5 litewskich, 1 estoński, 10 łotewskich, 1 białoruski, 2 węgierskie, 3 czeskie.

Inspektorzy ITD wydali 6 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej oraz 5 kierowców ukarali mandatami karnymi, natomiast inspektorzy Inspekcji litewskiej nałożyli 7 kar finansowych. Kary dotyczyły przede wszystkim naruszeń przepisów o czasie pracy kierowców oraz przepisów dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych.
Podczas spotkania Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Białymstoku Mikołaja Linkiewicza oraz Zastępcy Głównego Inspektora Inspekcji Transportu Drogowego Republiki Litwy Romanasa Vilčinskasa dokonano podsumowania wspólnych kontroli za rok bieżący. W ramach 6 skoordynowanych działań skontrolowano 252 pojazdy, w tym m.in. 70 pojazdów polskich i 49 litewskich, ponadto kontrolowano pojazdy należące do przewoźników łotewskich, estońskich, czeskich, oraz z innych krajów. Inspektorzy polscy stwierdzili 71 naruszeń przepisów dotyczących czasu pracy kierowców oraz przepisów dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, 23 naruszenia przepisów Prawa o ruchu drogowym oraz jedno naruszenie ustawy o drogach publicznych, w wyniku czego wydali 41 decyzji administracyjnych o nałożeniu kary pieniężnej na przewoźników oraz nałożyli 31 mandatów karnych na kierowców za naruszenia przepisów Prawa o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym. Strona litewska nałożyła łącznie 43 kary finansowe.

W czasie spotkania ustalono wstępnie zasady współpracy między WITD w Białymstoku a Oddziałem Kowieńskim Inspekcji Transportu Drogowego Republiki Litwy na rok 2008. Przyjęto, że w roku przyszłym również zostanie przeprowadzonych 6 wspólnych działań kontrolnych w miesiącach od kwietnia do listopada.