Wyłącznik tachografu.

W dniu 2 czerwca 2009r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Przewalanka inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do rutynowej kontroli pojazd należący do przewoźnika węgierskiego. Podczas oględzin tachografu i jego elementów składowych stwierdzono wyłącznik tachografu. Niedozwolone urządzenie, wpięte w przewody doprowadzające impulsy do urządzenia kontrolno - pomiarowego, służyło do manipulacji czasem pracy kierowcy. Za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące, do którego podłączone zostały niedozwolone urządzenia dodatkowe na przedsiębiorcę wykonującego transport drogowy nałożono karę pieniężną w postaci decyzji administracyjnej o wysokości 10 000 zł. Kierowcę ukarano mandatem karnym w kwocie 500zł.