Kolejny wyłącznik tachografu.

W dniu 25 maja 2009 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku na drodze krajowej nr 65 w miejscowości Grabówka zatrzymali do kontroli pojazd należący do polskiego przedsiębiorcy. Podczas kontroli tachografu inspektor stwierdził, że do przewodów doprowadzających impulsy do tachografu wpięty jest wyłącznik. Ponadto inspektor stwierdził brak badań lekarskich i psychologicznych kierowcy oraz brak zaświadczenia o spełnianiu przez kierowcę wymagań określonych ustawą o transporcie drogowy. W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami zostało wszczęte postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorcy w celu nałożenia kary. Wysokość kary może wynieść 6200 zł. Kierowca kontrolowanego pojazdu został ukarany mandatem karnym w wysokości 800 zł za realizację przewozu drogowego pojazdem, do którego zostały podłączone niedozwolone urządzenia oraz inne nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli wykresówek.