Kontrole pojazdów ponadnormatywnych.

Inspektorzy z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w dniu 11 maja br. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Budzisko zatrzymali do kontroli trzy pojazdy należące do polskich przewoźników, przewożące z Polski do Estonii części elektrowni wiatrowych. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych wymiarów. Każdy z pojazdów miał 52,5 m długości i 3,90 m szerokości. Kierowcy nie posiadali wymaganych przy tego typu przewozie zezwoleń wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Pojazdy zostały unieruchomione na parkingu do czasu uzyskania stosownych zezwoleń. Wobec przedsiębiorców wszczęto postępowanie administracyjne. Kierujących samochodami ukarano mandatami karnymi za brak wymaganego dokumentu.