„Ponadgabaryt”.

W dniu 12 sierpnia 2009 r. na drodze krajowej nr 61 w pobliżu miejscowości Świdry inspektorzy WITD w Białymstoku zauważyli, że pojazd z ładunkiem dłużycy, poruszający się w kierunku Łomży, skręcił nagle w boczną drogę szutrową. Ilość ładunku wskazywała na znaczne przekroczenie dopuszczalnych gabarytów. Inspektorzy podjęli pościg i po kilku minutach zatrzymali pojazd. Pojazd należał do polskiego przedsiębiorcy. Nakazano kierowcy dojazd do punktu kontroli, gdzie dokonano ważenia. W wyniku tych czynności stwierdzono:

  • znaczne przekroczenia nacisków osi pojazdu dopuszczalnych dla danej drogi,
  • przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu o ponad 12 ton.

Ponadto inspektorzy stwierdzili naruszenia ustawy o transporcie drogowym, tj. wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji oraz przepisów dotyczących czasu pracy kierowców i użytkowania tachografów analogowych.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowania administracyjne. Za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdu oraz dopuszczalnej masy całkowitej grozi kara w wysokości około 32 tys. złotych, natomiast za naruszenia ustawy o transporcie drogowym oraz przepisów dotyczących czasu pracy kierowców i użytkowania tachografów - w wysokości ok. 10 tys. złotych.

Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 650 złotych.