Rażące naruszenia przepisów o czasie pracy kierowców.

W wyniku kontroli przeprowadzonej w dniu 27 września br. estoński przewoźnik został ukarany karą pieniężną w wysokości 15 tys. zł. Kontrolę na drodze krajowej nr 19 przeprowadzili inspektorzy Oddziału WITD w Bielsku Podlaskim. W wyniku analizy wykresówek kontrolowanego kierowcy inspektorzy stwierdzili rażące naruszenia przepisów rozporządzenia 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r., w tym: wielokrotne przekroczenia maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy, skrócenie dziennego czasu odpoczynku, np. w dniu 25 września kierowca prowadził pojazd bez wymaganej przerwy przez 9 godzin i 50 minut, przez co przekroczył maksymalny okres prowadzenia pojazdu o 4 godziny i 20 minut, w dniu 24 września skrócił dzienny okres odpoczynku o 3 godziny i 50 minut, w okresie od 23 do 25 września wykonał 48 godzin i 7 minut jazdy bez wymaganego odpoczynku dziennego. Kontrolowany kierowca został ukarany mandatem w wysokości 1 tys. złotych, pojazd został odholowany na parking strzeżony do momentu uiszczenia nałożonej kary.