Wspólne działania ITD i Policji.

W dniu 22 września 2009 r. inspektorzy WITD w Białymstoku oraz policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku prowadzili w Białymstoku wspólne działania kontrolne. Działania prowadzono z udziałem inspektorów oraz policjantów na motocyklach. Kontrolami objęto przejazdy pojazdów przekraczających dopuszczalną masę i naciski osi. Poruszający się na motocyklach inspektorzy i policjanci wyszukiwali poruszające się po ulicach Białegostoku, pojazdy, co do których istniało podejrzenie przekroczenia dopuszczalnych norm i kierowali je na miejsce do ważenia. Znajdujący się tam patrol inspektorów WITD dokonywał kontroli pojazdu, ważenia oraz pomiarów długości i wysokości.

W wyniku podjętych działań w 3 pojazdach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej, w tym w 2 przypadkach o ok. 10 ton (rzeczywista masa pojazdów wyniosła 50 -51 ton, przy dopuszczalnej 40 ton), w jednych przypadku stwierdzono masę rzeczywistą powyżej 46 ton. Stwierdzono też przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi.

W jednym przypadku, podczas kontroli czasu pracy kierowcy, inspektor stwierdził nieprzestrzeganie przepisów dotyczących obowiązujących maksymalnych okresów kierowania pojazdem oraz niezachowanie wymaganych przerw w prowadzeniu pojazdu.

Efektem działań było wszczęcie postępowań administracyjnych wobec przedsiębiorstw naruszających przepisy oraz ukaranie kierowców mandatami karnymi.
Łączna kwota kar może przekroczyć 16 tys. złotych, kierowców ukarano mandatami na kwotę 1000 złotych.