Wspólne działania kontrolne przedstawicieli polskiej i litewskiej Inspekcji Transportu Drogowego.

W roku 2009 kontynuowane były wspólne działania kontrolne przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku oraz Oddziału Kowieńskiego Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministrze Transportu Republiko Litwy. W podanym okresie zorganizowano 6 wspólnych działań kontrolnych. Działania odbywały się raz w miesiącu, z których pierwsze odbyło się w kwietniu, polegały one na organizacji w jednym czasie w pobliżu granicy polsko-litewskiej kontroli pojazdów realizujących transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne. Ze strony polskiej w akcji uczestniczyło 19 inspektorów (głównie z Oddziału w Suwałkach), natomiast ze strony litewskiej – 25 inspektorów.

Wyniku podjętych działań polscy inspektorzy skontrolowali 88 pojazdów, inspektorzy litewscy skontrolowali 235 pojazdów. Kontrolami objęto pojazdy zarejestrowane w 12 krajach. Do najczęściej kontrolowanych należały pojazdy zarejestrowane w Polsce, Litwie, Federacji Rosyjskiej oraz Łotwie.

Poniższa tabela przedstawia wyniki wspólnych działań obu Inspekcji

    Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku Oddział Kowieńskiej Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministrze Transportu Republiki Litewskiej
  Liczba skontrolowanych pojazdów (przewóz rzeczy/ przewóz osób) 87 / 11 216 / 19
Stwierdzone naruszenia Rozporządzenie 561/2006 i 3821/85 129 49
ADR 1 3
Ponadgabaryty 1 5
Brak licencji / zezwoleń 2 3
Inne naruszenia 16 8
  Łączna liczba naruszeń 149 68
  Kwota kar pieniężnych w PLN / LIT 33 170 zł 22 355 lit