kontrole ADR

 • Ukryty przewóz ADR składem ze zbyt dużymi zbiornikami paliwa.

  Po zatrzymaniu do rutynowej kontroli zestawu przewoźnika rosyjskiego nic nie zwiastowało tak dużej skali niedbałości. Kontrola wykazała aż 4 nieprawidłowości z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych. Pomimo opłacenia zobowiązań transport zatrzymano na parkingu strzeżonym.

  We wtorek późnym popołudniem (22.03) na punkcie kontroli przy drodze krajowej nr 8 w m. Budzisko podlascy inspektorzy z oddziału w Suwałkach przeprowadzili kontrolę drogową ciągnika siodłowego z naczepą. Realizowany transport drogowy rzeczy odbywał się z Hiszpanii do Rosji.

  Kierowca zadeklarował, że przewozi proszki do prania, mydło w płynie oraz chemię gospodarczą.

  Zatrzymany zestaw wyposażony w trzy zbiorniki paliwowe na pierwszy rzut oka wydawał się przekraczać dopuszczalną przepisami ADR ich łączną pojemność. Zamiast dopuszczalnych 1500 l stwierdzono rzeczywistą objętość  1715 l.
  Po rewizji skrzyni ładunkowej ujawniono przewóz materiałów niebezpiecznych ADR w ilościach wymagających oznaczenia tablicami barwy pomarańczowej. Szczegółowa analiza dokumentów towarzyszących ładunkowi potwierdziła przewóz materiału niebezpiecznego UN 2922 - MATERIAŁ ŻRĄCY CIEKŁY TRUJĄCY I.N.O.  Towar niebezpieczny przewożony był w dużych pojemnikach do przewozu luzem. Kierowca nie posiadał stosownego zaświadczenia upoważniającego do przewozu materiałów niebezpiecznych, pojazd nie był oznakowany tablicami barwy pomarańczowej oraz stwierdzono brak instrukcji pisemnej.

  Wszczęto postępowanie administracyjne z ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych zagrożone karą w wysokości 6300 zł. Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 1000 zł uregulowanym na miejscu.

  Transport wstrzymano na parkingu strzeżonym do czasu opłacenia kaucji na poczet kary i ustania nieprawidłowości z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych. Kierowca bez uprawnień do przewozu ADR nie mógł kontynuować dalej jazdy.

 • Niebezpiecznie niesprawna cysterna.

  W środowe przedpołudnie (23.03) na drodze krajowej 8 w Suchowoli zatrzymano do kontroli zestaw białoruskiego przewoźnika oznaczony tablicami barwy pomarańczowej po rozładunku. Wcześniejsze ostatnie kontrole takich transportów nie wypadały pozytywnie z zakresu stanu technicznego, więc i tym razem inspektorzy zwrócili szczególną uwagę na sprawność zestawu.  Ponownie wyniki były wysoce niezadawalające. Biorąc pod uwagę rodzaj przewozu niezwłocznie podjęto niezbędne środki zaradcze.

  Na trasie Polska – Litwa – Białoruś po rozładunku towaru niebezpiecznego UN1965, poruszał się próżny nieoczyszczony skład z niesprawnymi hamulcami naczepy. Podjęto decyzję o doprowadzeniu jednostki na najbliższą stację diagnostyczną w celu szczegółowej weryfikacji stanu technicznego.

  Badanie na urządzeniu rolkowym potwierdziło wcześniejsze przypuszczenia inspektorów. Na lewym kole trzeciej osi nie występowała siła hamowania hamulca roboczego. Na lewym kole drugiej osi siła hamowania hamulca roboczego była zbyt mała. Różnica sił hamowania hamulca roboczego drugiej osi wyniosła 82%.

  Dodatkowo na drugiej osi z lewej strony naczepy ujawniono pękniętą tarczę hamulcową.

  Rodzaj usterek wskazywał na lekkomyślność podmiotu wykonującego przewóz ładowny z materiałem niebezpiecznym, a ich charakter zagrażał bezpieczeństwu drogowemu.

  Zatrzymano dowód rejestracyjny cysterny i zakazano dalszej jazdy do czasu usunięcia nieprawidłowości.

  Stwierdzenie wykonywania przewozu drogowego pojazdem z usterkami niebezpiecznymi skutkowało wszczęciem wobec przewoźnika postępowania administracyjnego zagrożonego karą pieniężną w wysokości 2000 zł z zakresu ustawy o transporcie drogowym.

 • Zatrważający stan techniczny w przewozie ADR.

  W piątkowe popołudnie (4.03) na drodze S8 w kierunku Białegostoku zatrzymano do kontroli zestaw białoruskiego przewoźnika oznaczony tablicami barwy pomarańczowej na zezwoleniu CEMT w kategorii EuroVI. Uwagę inspektorów zwróciły liczne problemy techniczne naczepy-cysterny wpływające na stateczność. Biorąc pod uwagę rodzaj ładunku niezwłocznie podjęto niezbędne środki zaradcze.

  Na trasie Belgia – Litwa przewożono 23 830 kg towaru niebezpiecznego UN1987 Alkohole zestawem, którego wstępna ocena stanu technicznego budziła uzasadnione wątpliwości kontrolujących. Podjęta decyzja o doprowadzeniu jednostki na najbliższą stację diagnostyczną okazała się trafna. Na miejscu przeprowadzono szczegółową kontrolę stanu technicznego, a jej wyniki zaskoczyły inspektorów.

  Na stanowisku diagnostycznym ujawniono szereg usterek. Brak siły hamowania na jednym kole drugiej osi naczepy, brak trzech czujników prędkości obrotowej kół do ABS (Przeciwblokujący układ hamulcowy), jeden niesprawny czujnik ABS, uszkodzenie przewodów instalacji elektrycznej ABS, odcięcie przewodów modulatora EBS (Elektronicznego systemu hamowania) oraz bardzo poważne obluzowanie mocowania zawieszenia na pierwszej osi.

  Rodzaj usterek wskazywał na lekkomyślność podmiotu wykonującego przewóz ładowny z materiałem niebezpiecznym. Taka postawa nie mogła spotkać się z akceptacją kontrolujących, a zdiagnozowana sytuacja wymagała działań natychmiastowych polegających na zabezpieczeniu składu na parkingu strzeżonym do czasu skutecznej naprawy.

  Wezwano funkcjonariuszy policji oraz Straż Pożarną. Działania PSP sprowadzały się do oceny zagrożenia. Stan cysterny i jej wyposażenia nie budził zastrzeżeń.

  Łączna kwota naruszeń wyniosła aż 16 500 złotych. Stwierdzono wykonywanie przewozu drogowego pojazdem z usterkami niebezpiecznymi, co skutkowało zakwestionowaniem także okazanego zezwolenia CEMT/EKMT w zakresie certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań EUROVI. Dodatkowo ujawniono brak na naczepie wymaganej tabliczki z naniesionymi trwale danymi technicznymi i okresowych przeglądów, brak wymaganego wyposażenia gaśniczego. Usterki układu ABS i brak podwójnej izolacji przewodów elektrycznych powodowały utratę cech technicznych wymaganych dla naczep klasy FL do przewozu materiałów niebezpiecznych.

  Na podstawie obowiązujących przepisów wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karami pieniężnymi z ograniczeniem w wymiarze do wysokości 12000 zł z zakresu ustawy o transporcie drogowym oraz kolejne postępowanie administracyjne 4500 złotych z zakresu przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych.

  Użycie do przewozu materiałów niebezpiecznych naczepy w tak złym stanie technicznym należy określić jako lekkomyślność i brak profesjonalizmu przewoźnika. Braku stabilizacji toru jazdy przy gwałtownym hamowaniu to krok w kierunku tragedii na drodze, której skutki przy przewozie materiałów niebezpiecznych mogły mieć znaczne rozmiary.

 • Szkolne błędy kierowców, trzecia karta i nadmiar pojemności zbiorników.

  We czwartek (3 marca), na drodze S61 w miejscowości Rudniki, inspektorzy podlaskiego WITD przeprowadzili rutynową kontrolę zespołu pojazdów. Według okazanej dokumentacji przewozowej  przewoźnik białoruski  wykonywał przewóz drogowy blisko  6 ton sadzonek drzew i krzewów na trasie Niemcy – Białoruś.

  Kontrolowany zestaw był prowadzony przez dwóch kierowców. Analiza danych cyfrowych pobranych z okazanych do kontroli kart kierowców oraz z urządzenia rejestrującego ujawniła szereg nieprawidłowości. Pomimo wykonywania przewozu w załodze, kierujący nie logowali w tachografie karty zmiennika, a za kierownicą zmieniali się dopiero po wykorzystaniu norm każdego. Z kolei odpoczynki wykonywali tak jak w załodze. Te szkolne błędy uzupełnili używaniem trzeciej karty nieobecnego kierowcy i szeregiem naruszeń czasu pracy. Stwierdzono nierejestrowanie za pomocą tachografu wskazań na  karcie kierowcy, używanie cudzej karty kierowcy, przekroczenie maksymalnego dziennego czas prowadzenia pojazdu o 19 godzin 53 minuty i 5 godzin i 10 minut, przekroczenie czasu prowadzenia bez przerwy o 55 minut, skrócenie odpoczynku dziennego odpowiednio o 5 godzin 34 minuty i dwukrotnie o 4 godziny i 45 minut, skrócenie tygodniowego okresu odpoczynku o 2 godziny.

  Dodatkowo kontrola trzech zbiorników paliwowych użytkowanych w kontrolowanym składzie stanowiącym jednostkę transportową wykazała przekroczenie limitu aż o 165 litrów, to znaczy przekroczenie dopuszczalnej objętości łącznej zbiorników  ponad 1500 litrów. Kontrolujący stwierdzili wykonywanie przewozu pojazdem wyposażonym w zbiorniki paliwa o łącznej pojemności przekraczającej maksymalną pojemność określoną w przepisach ADR dla jednostki transportowej.

  Łączna kwota naruszeń wyniosła aż 32 850 złotych. Na podstawie obowiązujących przepisów wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karami pieniężanami   z ograniczeniem w wymiarze do wysokości 12000 zł z zakresu ustawy o transporcie drogowym oraz kolejne postępowanie administracyjne 2000 złotych z zakresu przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych. Zobowiązanie zostało uregulowane na miejscu kontroli.

  Kierowców podsumowano łącznie na 14 mandatów karnych w kwocie łącznej 11800 złotych, jednak ze względu  na brak możliwości opłaty należało skierować do właściwego sądu wniosek o ukaranie. Kontrolowanych przekazano funkcjonariuszom KMP w Suwałkach celem dalszego procedowania.

  Karta nieobecnego kierowcy została zatrzymana celem zwrotu do wystawcy.

 • Ukryty przewóz ADR przeciążonym składem bez ważnych badań technicznych.

  Po zatrzymaniu zestawu przewoźnika litewskiego do rutynowej kontroli nic nie zwiastowało tak dużej skali niedbałości. Kontrola wykazała aż 7 nieprawidłowości z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych, 3 z zakresu ustawy o transporcie drogowym i 1 naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym. Pomimo opłacenia znacznych kaucji pieniężnych i uzyskania parametrów normatywnych transport zatrzymano na parkingu strzeżonym.

  W czwartkowe popołudnie (18.11) na punkcie kontroli przy drodze ekspresowej S8 w pobliżu m.Jeżewo przyprowadzono kontrolę drogową ciągnika siodłowego z naczepą. Realizowany transport drogowy rzeczy odbywał się z Niderlandów do Litwy, Rosji i Kazachstanu z ładunkiem kompletowanym w 8 miejscach załadunku. Najpewniej było to przyczyną jego złego rozmieszczenia i zamocowania przez kierowcę. Po rewizji skrzyni ładunkowej ujawniono przewóz materiałów niebezpiecznych ADR w ilościach wymagających oznaczenia tablicami barwy pomarańczowej oraz zdecydowano o zweryfikowaniu nacisków osi na wagach dynamicznych.

  Ciężarówka z ładunkiem ważyła 31 ton, jednak potwierdzono wątpliwości co do przekroczenia dozwolonego nacisku osi napędowej na drogę. Uzyskany wynik 12,2 t stanowił przekroczenie normy 11,5 t o 6%.

  Ujawniono aż 7 nieprawidłowości związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych wykluczających transport z dalszego ruchu. Oprócz błędów w dokumentacji przewozowej, kierowca nie posiadał stosownych uprawnień do takiego ładunku, nie okazał wymaganych instrukcji pisemnych, nie zamocował w sposób wymagany ładunku ADR oraz nie oznaczył tablicami składu, który nie był wyposażony w wymagane wyposażenie ochronne i wystarczającą ilość gaśnic.

  Stwierdzenie upływu terminu ważności badań technicznych przypadku ciągnika 14.06.2021 oraz naczepy 01.06.2021 tylko dopełniło obrazu skali nieprawidłowości podczas przewozu.

  Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 800 zł. Kontrolujący wszczęli wobec przewoźnika 3 postępowania administracyjne oraz 1 wobec zarządzającego transportem w kontrolowanym podmiocie, zagrożone karą pieniężną łączną w wymiarze 18 700 zł. Stosowne kaucje na poczet kar zostały uiszczone na miejscu kontroli.

  Pomimo uiszczenia stosownych kaucji na poczet przyszłych kar, przeładunku do parametrów normatywnych oraz zabezpieczenia ładunku – transport wstrzymano na parkingu strzeżonym do czasu usunięcia nieprawidłowości z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych. Kierowca bez uprawnień do przewozu ADR nie mógł kontynuować dalej jazdy.

 • Fajerwerki na drodze.

  W czwartkowy poranek (7.10) na drodze S8 w kierunku Białegostoku zatrzymano do kontroli zestaw ukraińskiego przewoźnika oznaczony tablicami barwy pomarańczowej oraz nalepkami dedykowanymi podczas przewozów materiałów wybuchowych. Uwagę inspektorów zwróciły widoczne zniekształcenia naczepy wskazujące na przemieszczenia ładunku wpływające na stateczność. Biorąc pod uwagę jego rodzaj niezwłocznie podjęto niezbędne środki zaradcze.

  Przewożony towar UN0336 Ognie sztuczne, uległ przemieszczeniu, nastąpiła zmiana ustawienia sztuk przesyłki i wypchnięcie opończy z prawej strony naczepy poza obrys pojazdu z powodu braku jego właściwego zamocowania. Transport realizowano pod plombą celną w konwencji TIR, co spowodowało ostatecznie brak reakcji kierowcy i niepodjęcie próby skutecznego zabezpieczenia ładunku. Kierowca wyjaśniał, że liczył na przejechanie ponad 100 kilometrów do granicy Polski i po zdjęciu zabezpieczeń celnych planował przeładować fajerwerki.

  Taka postawa nie mogła spotkać się z akceptacją kontrolujących, a zdiagnozowana sytuacja wymagała działań natychmiastowych. Stan techniczny kontrolowanego zestawu nie budził zastrzeżeń. Na miejsce kontroli wezwano funkcjonariusza KAS oraz Straż Pożarną. Zostały zdjęte zabezpieczenia celne. Przewożone fajerwerki ewidentnie nie były poprawnie zabezpieczone na czas transportu i kontynuowanie przejazdu stanowiło realne zagrożenie innym uczestnikom ruchu.

  Działania PSP sprowadzały się do oceny, czy w wyniku przemieszczenia nie uległy uszkodzeniu opakowania zewnętrzne fajerwerków, bądź nie uwolniła się ich zawartość.

  Ostatecznie skład zabezpieczono do czasu poprawnego przepakowania, a wobec przewoźnika zostało wszczęte postępowanie zagrożone karą pieniężną.

  Należy podkreślić, że uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest odpowiedzialny za dopełnienie wymagań w zakresie rozmieszczenia i zamocowania ładunku w sposób zapobiegający jego przemieszczeniu, w tym zmianie ustawienia sztuk przesyłki.

 • Za ciężki i nielegalny ADR.

  Wczoraj 27 kwietnia 2021 r. na drodze krajowej nr 8 w okolicach miejscowości Budzisko inspektorzy z suwalskiego Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku dokonali kontroli ciężarówki należącej do estońskiego przewoźnika. Samochodem przewożony był ładunek torfu na trasie Estonia - Czechy.

  Kontrolujący zważyli auto i stwierdzili przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o 2,4 t. Ponadto inspektorzy sprawdzili także pojemność zbiorników paliwa. Okazało się, że ich całkowita pojemność wyniosła 1745 litrów pomimo dopuszczalnych, określonych w przepisach 1500 litrach.

  Wobec przewoźnika będą się toczyć trzy postępowania administracyjne -  z ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym – zagrożone karami na łączną sumę 9 tysięcy złotych.

  Kierowca opłacił także 2 mandaty karne w kwocie 600 złotych. Do czasu doprowadzenia do stanu normatywnego ciężarówka została usunięta na parking strzeżony.

 • Wspólne działania Inspekcji, KAS oraz Urzędu Miar.

  Wczoraj 20 kwietnia 2021r. na drodze S8 w okolicach miejscowości Rzędziany inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku uczestniczyli we wspólnych działaniach z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej i pracownikami Urzędu Miar.

  Kontrole ukierunkowane były na sprawdzanie ciężarówek przewożących towar w cysternach.

  Łącznie skontrolowano 18 samochodów. W dwóch przypadkach stwierdzono naruszenia przepisów Ustawy o transporcie drogowym. Wobec przedsiębiorców wszczęto wyjaśniające postępowania administracyjne, a na  kierowców nałożono trzy mandaty karne.

  Działania będą kontynuowane w przyszłości.

 • Przewóz ładunku niebezpiecznego z usterkami technicznymi.

  Kontrola zestawu polskiego przewoźnika ujawniła szereg usterek technicznych. Funkcjonariusze podlaskiej Inspekcji Transportu Drogowego stwierdzili m.in. pękniętą tarczę hamulcową i wyciek oleju silnikowego. Usterki zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego. Niesprawny zestaw wycofano tymczasowo  z ruchu.

  We wtorek (02 lutego) na drodze ekspresowej S8 w Jeżewie zatrzymany został do kontroli zespół pojazdów składający się z ciągnika siodłowego z naczepą oznaczony tablicami barwy pomarańczowej, którym wykonywano międzynarodowy przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych na trasie z Polski do Rosji.

  Podczas oględzin ciągnika stwierdzono szereg nieprawidłowości z zakresu stanu technicznego. Począwszy od pękniętej tarczy hamulcowej i korozji na powierzchni roboczej drugiej tarczy osi przedniej kierowanej, poprzez wycieki oleju silnikowego, aktywny wskaźnik awarii układu oczyszczania spalin i brak nalepki kontrolnej na przedniej szybie.

  Przewoźnik w celu kontynuowania przejazdu we własnym zakresie przysłał na punkt kontrolny serwis mobilny w celu usunięcia usterek niebezpiecznych.

  Ujawnione niesprawności ciągnika siodłowego skutkowały zatrzymaniem jego dowodu rejestracyjnego oraz wydaniem zakazu dalszego poruszania się kontrolowanym zestawem do czasu skutecznej naprawy.

  Wszczęto postępowania administracyjne na przewoźnika oraz osobę zarządzającą,  zagrożone karą łączną w wysokości 2500 zł.

 • Pobranie danych z tacho po zdarzeniu drogowym.

  Inspektorzy podlaskiej Inspekcji Transportu Drogowego zostali wezwani na miejsce zdarzenia ciężarówki i samochodu osobowego, których przejazd zakończył się w przydrożnym rowie. Zabezpieczyli dane cyfrowe z tachografu i karty kierowcy ciężarówki.

  W godzinach popołudniowych 5 lutego, cysterna przewożąca materiały niebezpieczne podczas manewru wyprzedzania zderzyła się z osobowym autem na nowej drodze wojewódzkiej 673, w pobliżu skrzyżowania z trasą do Różanegostoku na odcinku Sokółka – Dąbrowa Białostocka. Autem osobowym podróżowały trzy osoby, które trafiły do szpitala na badania kontrolne.

  Przybyli na miejsce inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego przy pomocy specjalistycznego sprzętu i oprogramowania pobrali i przeanalizowali uzyskane dane cyfrowe. Przeprowadzona analiza prędkości ciężarówki oraz aktywności kierowcy pomoże policjantom w ustaleniu przyczyn wypadku.

  Postępowanie w sprawie prowadzi Policja w Dąbrowie Białostockiej.

 • Przewóz materiałów niebezpiecznych bez ważnych gaśnic.

  Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku 15 stycznia 2021r. na krajowej „ósemce” w pobliżu miejscowości Jeżewo zatrzymali łotewską ciężarówkę, którą na trasie z Włoch do Łotwy przewożony był materiał niebezpieczny – farba.

  Podczas kontroli okazało się, że termin kontroli okresowej wszystkich trzech gaśnic znajdujących się w obowiązkowym wyposażeniu samochodu i wymaganych podczas tego rodzaju przewozu już upłynął.

  W związku z wyposażeniem jednostki transportowej w gaśnice niespełniające warunków określonych w przepisach ADR wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą 500zł. Kaucja została opłacona.

 • Przewóz ADR z procentami.

  W środowy poranek, na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Szypliszki został zatrzymany do rutynowej kontroli przez inspektorów WITD Białystok samochód ciężarowy polskiego przewoźnika. Pojazdem kierował obywatel Polski wykonując przejazd na trasie Polska – Litwa do miejsca załadunku. W momencie zatrzymania do kontroli cysterna była próżna nieoczyszczona (pozostałości po ładunku niebezpiecznym UN 1202 olej napędowy).

  W trakcie czynności kontrolnych poddano kierującego wstępnemu badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu za pomocą urządzenia AlcoBlow. Uzyskany wynik wymagał potwierdzenia wskazań urządzeniem numerycznym.
  Wezwany na punkt kontrolny patrol policji wykonał dwa badania alkosensorem (wyniki 0,27mg/l oraz 0,24mg/l), w wyniku których potwierdzono stan nietrzeźwości kontrolowanego.

  Nietrzeźwego kierującego przekazano funkcjonariuszom policji do dalszego procedowania.

 • Wyłącznik w ciężarówce przewożącej gaz - eter dimetylowy.

  Wczoraj na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy inspektorzy z WITD w Białymstoku zatrzymali do kontroli ciężarówkę, należącą do białoruskiego przewoźnika. Samochodem, na trasie z Białorusi do Polski, przewożony był materiał niebezpieczny UN 1033, tj. eter dimetylowy.

  Podczas kontroli i oględzin w kabinie kierowcy inspektorzy znaleźli „pilota”, który służył do zdalnego wyłączania tachografu. Po zastosowaniu przez kierującego „wyłącznika” i odłączeniu urządzenia kontrolno-pomiarowego podczas jazdy rejestrowany byłby odpoczynek. Dodatkowo auto nie odpowiadało warunkom określonym w części 9 umowy dotyczącej międzynarodowych przewozów drogowych towarów niebezpiecznych ADR.

  W celu zdemontowania niedozwolonego urządzenia współdziałającego z „pilotem” kontrolujący zaprowadzili ciężarówkę do serwisu tachografów.

  Przedsiębiorca opłacił kaucje w łącznej wysokości 12000 zł. oraz uiścił opłatę za czynności dokonane przez serwis.

  Kierowcę w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa jakim jest stosowanie  niedozwolonych „wyłączników” przekazano funkcjonariuszom Policji.

 • Za dużo paliwa i ładunku.

  Podczas kilku pierwszych dni października br. inspektorzy z Oddziału w Suwałkach z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w okolicach dawnego przejścia granicznego w Budzisku na drodze krajowej nr 8 zatrzymali do kontroli trzy ciężarówki, operujące pod wspólną nazwą handlową, należące do rosyjskich przewoźników. Samochodami wykonywane były przewozy drogowe do Europy Zachodniej.

  Podczas kontroli okazało się, że pojemność zbiorników na olej napędowy w każdym z samochodów znacznie przewyższa dozwolone normy.

  Dodatkowo wszystkie kontrolowane auta były przeciążone. Inspektorzy stwierdzili przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej oraz nacisków osi.

  Wobec trzech zagranicznych przedsiębiorców toczyć się będzie aż 9 postępowań administracyjnych zagrożonych karami w łącznej kwocie 11500 zł (z ustaw o transporcie drogowym, Prawo o ruchu drogowym oraz o przewozie towarów niebezpiecznych).

  Do czasu opłacenia kaucji oraz doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem samochody zostały usunięte na  wyznaczony parking strzeżony. Każdy z kontrolowanych kierowców opłacił mandat karny w wysokości 500 zł.
  Poza istotnymi kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, z uwagi na znacznie niższe ceny materiałów pędnych poza granicami Unii Europejskiej, ujawniony proceder stanowi próbę uzyskania nieuprawnionej przewagi konkurencyjnej. Biorąc pod uwagę wielkość udziału kosztu zakupu paliw w strukturze rodzajowej kosztów działalności firm transportowych, przedsiębiorcy rosyjscy mogli oferować na europejskim rynku nieosiągalne dla innych przewoźników ceny za usługi transportowe.

  Kontrole ukierunkowane na przewozy realizowane niezgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi maksymalną pojemność zbiorników na paliwo będą kontynuowane.

 • Ciężarówka z materiałami niebezpiecznymi z wyłącznikiem.

  Wyłącznik służący do manipulacji czasem pracy kierowcy, w samochodzie przewożącym materiały niebezpieczne, znaleźli 27 września 2019 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku.

  Ciężarówka należąca do przewoźnika z Litwy poruszała się po drodze krajowej nr 8 na trasie z Niemiec do Litwy.

  Podczas kontroli w pobliżu miejscowości Przewalanka kontrolujący dokonali oględzin samochodu i stwierdzili uszkodzoną plombę zabezpieczającą na skrzyni biegów. Okazało się, że do instalacji tachografu zamontowano dodatkowe, nielegalne urządzenie służące do fałszowania czasu pracy kierującego. Tachograf nie rejestrował rzeczywistej prędkości, przebytej drogi i okresu kierowania ciężarówką.

  Nielegalny wyłącznik został zdemontowany w serwisie, a tachograf doprowadzony do stanu zgodnego z obowiązującym prawem.

  Przedsiębiorca wpłacił kaucję na poczet kary w wysokości 10000 zł. Kierowcę przekazano funkcjonariuszom Policji.

 • Odpady niebezpieczne – ukryty ADR

  Podlascy inspektorzy transportu drogowego 24 września 2019 r. na drodze ekspresowej nr 8 zatrzymali do kontroli ciężarówkę należącą do litewskiego przewoźnika. Zgodnie z oznaczeniami na samochodzie przewożone miały być odpady na trasie  z Litwy do Czech.

  Podczas kontroli okazało się, że na skrzyni ładunkowej znajdują się odpady niebezpieczne. Przewożony towar sklasyfikowano jako UN 3077 czyli materiał zagrażający środowisku stały i.n.o.
  Kontrolujący stwierdzili szereg naruszeń:

  1. przewożony towar był zapakowany w niecertyfikowane opakowania;
  2. ciężarówka nie była oznakowana wymaganymi tablicami;
  3. opakowania z materiałem niebezpiecznym nie były oznakowane;
  4. w dokumencie przewozowym nie było grupy pakowania i prawidłowej nazwy przewozowej.

  Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą 6300zł. Za powstałe naruszenia odpowiadać będzie finansowo także zarządzający transportem w firmie przewozowej. Wobec niego wszczęto postępowanie na kwotę 2000zł.

  Samochód do czasu opłacenia kaucji oraz usunięcia usterek został umieszczony na parkingu strzeżonym.

 • Nielegalnie przewożone towary niebezpieczne.

  Przewozy towarów niebezpiecznych to transporty dużego ryzyka.  Nie zdawał sobie z tego sprawy  kierowca litewski zatrzymany do kontroli 11 marca 2019r. przez inspektorów z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego
  Ciężarówka przewożąca nawóz na bazie azotanu amonu  UN2067 poruszała się po ulicy Andersa w Białymstoku.

  Kontrolujący stwierdzili, że kierowca nie posiada odpowiedniego przeszkolenia do przewozu towarów niebezpiecznych. Nie miał instrukcji postępowania, a dokument przewozowy nie posiadał szeregu wymaganych informacji.

  Dodatkowo samochód nie był oznakowany wymaganymi przy tego typu przewozie tablicami barwy pomarańczowej. Kierowca  nie został wyposażony w gaśnice oraz w sprzęt wyposażenia ochrony indywidualnej.

  Ładunek nie został prawidłowo zabezpieczony i opierał się o prawą stronę naczepy. Kierujący użył za mało pasów mocujących i nie zastosował żadnych innych urządzeń umożliwiających równomierne rozłożenie siły naciągu.

  W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wobec przewoźnika wszczęto postępowanie zagrożone karą 6800zł. Kierowcę ukarano mandatem w wysokości 500zł.

  W związku z nienależytym stanem technicznym  zatrzymano dowody rejestracyjne ciągnika i naczepy. Ciężarówkę usunięto na parking strzeżony.

 • „Ukryty” ADR w łotewskiej ciężarówce.

  Podlascy inspektorzy Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli ciężarówkę z  „ukrytym” materiałem niebezpiecznym.

  Wczoraj 15 marca 2018 r. w miejscowości Suchowola na drodze krajowej nr 8 inspektorzy z WITD w Białymstoku zatrzymali do kontroli łotewski samochód przewożący towar niebezpieczny - UN 3495 jod -  charakteryzujący się właściwościami żrącymi, trującymi.

  Ciężarówka nie była oznakowana przy tego typu przewozie wymaganymi tablicami barwy pomarańczowej. Podczas wykonywania czynności kontrolnych okazało się, że kierowca wykonujący transport nie posiada odpowiednich kwalifikacji do przewozu materiałów niebezpiecznych, nie ukończył odpowiedniego kursu.

  Kierujący nie posiadał instrukcji pisemnej dotyczącej postępowania w przypadku awarii, wyposażenia jednostki transportowej.  Dodatkowo w ciężarówce nie było gaśnic w wymaganej ilości, wymaganego wyposażenia dla ochrony ogólnej i indywidualnej, a dokument przewozowy był nieprawidłowo sporządzony.

  Właściciel samochodu na poczet kary uiścił kaucję w wysokości 3450zł.

  Pojazd został usunięty na parking strzeżony do chwili doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami.

  Działania ukierunkowane na kontrolę ciężarówek przewożących towary niebezpieczne będą kontynuowane.

 • Materiały niebezpieczne z „zapalnikiem”.

  Inspektorzy z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego 15 lutego 2018r. na drodze krajowej nr 8 na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku zatrzymali do kontroli ciężarówkę, przewożącą w cysternie materiał niebezpieczny gaz propan – butan. Samochód należał do przewoźnika z Litwy.

  W trakcie szczegółowej inspekcji instalacji zainstalowanego w pojeździe cyfrowego urządzenia rejestrującego ujawniono, iż wewnątrz czujnika ruchu znajduje się niedozwolone urządzenie dodatkowe wpływające na niewłaściwe funkcjonowanie tachografu. Dzięki niemu kierowca nie rejestrował wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi.

  W dniu kontroli kierujący rozpoczął przewóz na Łotwie.  Odcinek około 350km, pomiędzy miejscem załadunku a miejscem kontroli, pokonał rejestrując zaledwie 10km drogi. Kontynuowanie przewozu przez przemęczonego kierowcę, zwłaszcza z uwagi na charakter ładunku , mogłoby skutkować tragicznymi konsekwencjami.

  Na kierowcę nałożono mandaty karne na łączną kwotę 4000zł. Pojazd usunięto na wyznaczony parking strzeżony do czasu usunięcia nieprawidłowości oraz uiszczenia przez przedsiębiorcę kaucji na poczet przewidywanej kary pieniężnej w wysokości 6000zł.

 • Inspektorzy z WITD w Białymstoku monitorują przewozy drogowe towarów.

  14 grudnia 2017 w godzinach wieczornych na drodze krajowej nr 8 w rejonie dawnego przejścia granicznego w Budzisku inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli ciężarówkę, należącą do przewoźnika litewskiego,  wykonującą przewóz drogowy preparatów smarowych.

  Podczas wykonywania czynności u kontrolujących pojawiły się wątpliwości co do wielkości jednostkowych opakowań przewożonych produktów. Zdjęto plomby założone na przestrzeń ładunkową przez załadowcę i sprawdzono stan faktyczny.

  Pomimo wcześniejszych zapewnień kierowcy, że ładunek przewożony jest wyłącznie w małych opakowaniach znaleziono także beczki o pojemności przekraczającej 200 litrów. Przewóz w tego typu opakowaniach zgodnie z obowiązującym prawem obliguje m.in. przewoźnika do rejestracji w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Firma przewożąca nie dopełniła tego obowiązku czym naraziła się na sankcję w postaci kary pieniężnej w wysokości 20000zł.

  Sprawę w celu dalszego procedowania przekazano funkcjonariuszom Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku.