Inspektorzy z WITD w Białymstoku monitorują przewozy drogowe towarów.

14 grudnia 2017 w godzinach wieczornych na drodze krajowej nr 8 w rejonie dawnego przejścia granicznego w Budzisku inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli ciężarówkę, należącą do przewoźnika litewskiego,  wykonującą przewóz drogowy preparatów smarowych.

Podczas wykonywania czynności u kontrolujących pojawiły się wątpliwości co do wielkości jednostkowych opakowań przewożonych produktów. Zdjęto plomby założone na przestrzeń ładunkową przez załadowcę i sprawdzono stan faktyczny.

Pomimo wcześniejszych zapewnień kierowcy, że ładunek przewożony jest wyłącznie w małych opakowaniach znaleziono także beczki o pojemności przekraczającej 200 litrów. Przewóz w tego typu opakowaniach zgodnie z obowiązującym prawem obliguje m.in. przewoźnika do rejestracji w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Firma przewożąca nie dopełniła tego obowiązku czym naraziła się na sankcję w postaci kary pieniężnej w wysokości 20000zł.

Sprawę w celu dalszego procedowania przekazano funkcjonariuszom Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku.