Wyłącznik w ciężarówce przewożącej gaz - eter dimetylowy.

Wczoraj na drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy inspektorzy z WITD w Białymstoku zatrzymali do kontroli ciężarówkę, należącą do białoruskiego przewoźnika. Samochodem, na trasie z Białorusi do Polski, przewożony był materiał niebezpieczny UN 1033, tj. eter dimetylowy.

Podczas kontroli i oględzin w kabinie kierowcy inspektorzy znaleźli „pilota”, który służył do zdalnego wyłączania tachografu. Po zastosowaniu przez kierującego „wyłącznika” i odłączeniu urządzenia kontrolno-pomiarowego podczas jazdy rejestrowany byłby odpoczynek. Dodatkowo auto nie odpowiadało warunkom określonym w części 9 umowy dotyczącej międzynarodowych przewozów drogowych towarów niebezpiecznych ADR.

W celu zdemontowania niedozwolonego urządzenia współdziałającego z „pilotem” kontrolujący zaprowadzili ciężarówkę do serwisu tachografów.

Przedsiębiorca opłacił kaucje w łącznej wysokości 12000 zł. oraz uiścił opłatę za czynności dokonane przez serwis.

Kierowcę w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa jakim jest stosowanie  niedozwolonych „wyłączników” przekazano funkcjonariuszom Policji.