Za dużo paliwa i ładunku.

Podczas kilku pierwszych dni października br. inspektorzy z Oddziału w Suwałkach z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w okolicach dawnego przejścia granicznego w Budzisku na drodze krajowej nr 8 zatrzymali do kontroli trzy ciężarówki, operujące pod wspólną nazwą handlową, należące do rosyjskich przewoźników. Samochodami wykonywane były przewozy drogowe do Europy Zachodniej.

Podczas kontroli okazało się, że pojemność zbiorników na olej napędowy w każdym z samochodów znacznie przewyższa dozwolone normy.

Dodatkowo wszystkie kontrolowane auta były przeciążone. Inspektorzy stwierdzili przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej oraz nacisków osi.

Wobec trzech zagranicznych przedsiębiorców toczyć się będzie aż 9 postępowań administracyjnych zagrożonych karami w łącznej kwocie 11500 zł (z ustaw o transporcie drogowym, Prawo o ruchu drogowym oraz o przewozie towarów niebezpiecznych).

Do czasu opłacenia kaucji oraz doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem samochody zostały usunięte na  wyznaczony parking strzeżony. Każdy z kontrolowanych kierowców opłacił mandat karny w wysokości 500 zł.
Poza istotnymi kwestiami dotyczącymi bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, z uwagi na znacznie niższe ceny materiałów pędnych poza granicami Unii Europejskiej, ujawniony proceder stanowi próbę uzyskania nieuprawnionej przewagi konkurencyjnej. Biorąc pod uwagę wielkość udziału kosztu zakupu paliw w strukturze rodzajowej kosztów działalności firm transportowych, przedsiębiorcy rosyjscy mogli oferować na europejskim rynku nieosiągalne dla innych przewoźników ceny za usługi transportowe.

Kontrole ukierunkowane na przewozy realizowane niezgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi maksymalną pojemność zbiorników na paliwo będą kontynuowane.