Ukryty przewóz ADR przeciążonym składem bez ważnych badań technicznych.

Po zatrzymaniu zestawu przewoźnika litewskiego do rutynowej kontroli nic nie zwiastowało tak dużej skali niedbałości. Kontrola wykazała aż 7 nieprawidłowości z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych, 3 z zakresu ustawy o transporcie drogowym i 1 naruszenie przepisów prawa o ruchu drogowym. Pomimo opłacenia znacznych kaucji pieniężnych i uzyskania parametrów normatywnych transport zatrzymano na parkingu strzeżonym.

W czwartkowe popołudnie (18.11) na punkcie kontroli przy drodze ekspresowej S8 w pobliżu m.Jeżewo przyprowadzono kontrolę drogową ciągnika siodłowego z naczepą. Realizowany transport drogowy rzeczy odbywał się z Niderlandów do Litwy, Rosji i Kazachstanu z ładunkiem kompletowanym w 8 miejscach załadunku. Najpewniej było to przyczyną jego złego rozmieszczenia i zamocowania przez kierowcę. Po rewizji skrzyni ładunkowej ujawniono przewóz materiałów niebezpiecznych ADR w ilościach wymagających oznaczenia tablicami barwy pomarańczowej oraz zdecydowano o zweryfikowaniu nacisków osi na wagach dynamicznych.

Ciężarówka z ładunkiem ważyła 31 ton, jednak potwierdzono wątpliwości co do przekroczenia dozwolonego nacisku osi napędowej na drogę. Uzyskany wynik 12,2 t stanowił przekroczenie normy 11,5 t o 6%.

Ujawniono aż 7 nieprawidłowości związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych wykluczających transport z dalszego ruchu. Oprócz błędów w dokumentacji przewozowej, kierowca nie posiadał stosownych uprawnień do takiego ładunku, nie okazał wymaganych instrukcji pisemnych, nie zamocował w sposób wymagany ładunku ADR oraz nie oznaczył tablicami składu, który nie był wyposażony w wymagane wyposażenie ochronne i wystarczającą ilość gaśnic.

Stwierdzenie upływu terminu ważności badań technicznych przypadku ciągnika 14.06.2021 oraz naczepy 01.06.2021 tylko dopełniło obrazu skali nieprawidłowości podczas przewozu.

Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 800 zł. Kontrolujący wszczęli wobec przewoźnika 3 postępowania administracyjne oraz 1 wobec zarządzającego transportem w kontrolowanym podmiocie, zagrożone karą pieniężną łączną w wymiarze 18 700 zł. Stosowne kaucje na poczet kar zostały uiszczone na miejscu kontroli.

Pomimo uiszczenia stosownych kaucji na poczet przyszłych kar, przeładunku do parametrów normatywnych oraz zabezpieczenia ładunku – transport wstrzymano na parkingu strzeżonym do czasu usunięcia nieprawidłowości z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych. Kierowca bez uprawnień do przewozu ADR nie mógł kontynuować dalej jazdy.