Wspólne działania służb Polski i Litwy.

W dniu 15 września 2009 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku oraz Oddziału Kowieńskiego Państwowej Inspekcji Transportu Drogowego przy Ministrze Transportu Republiki Litwy przeprowadzili wspólne działania kontrolne. Działania prowadzone były po stronie polskiej w miejscowości Szypliszki, zaś po stronie litewskiej w miejscowości Kalwaria. W działaniach uczestniczyło 3 polskich i 4 litewskich inspektorów transportu drogowego.
Efektem wspólnych działań było:

  • kontrola 54 pojazdów,
  • ujawnienie 63 naruszeń przepisów z zakresu transportu drogowego, w tym 57 naruszeń przepisów dotyczących okresów jazdy, przerw i odpoczynków kierowców oraz stosowania tachografów,
  • nałożenie kar pieniężnych na przedsiębiorców na kwotę 8800 złotych (strona polska) oraz 4950 litów (strona litewska) oraz
  • ukaranie kierowców mandatami karnymi na łączną kwotę 2450 złotych.