Kontrole gabarytów.

W dniu 15 września 2009 r. na drodze krajowej nr 61 inspektorzy WITD w Białymstoku prowadzili kontrole pojazdów przewożących drewno oraz towary sypkie (np. żwir). Na drodze tej, na odcinku od miejscowości Stawiski do Augustowa dopuszczalny jest ruch pojazdów o naciskach osi do 8 ton. W działaniach kontrolnych, poza pojazdami oznakowanymi, uczestniczyli inspektorzy korzystający z pojazdu nieoznakowanego wyposażonego w wideorejestrator. Efektem wykorzystania pojazdu nieoznakowanego było zatrzymanie do kontroli polskiego pojazdu przewożącego drewno, w wyniku zważenia pojazdu na wyznaczonym parkingu w miejscowości Świdry stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego nacisku:

    • podwójnej osi napędowej o 9,51 t.,
    • pojedynczych osi nienapędowych o 2,09 t., oraz o 2,19 t.

oraz przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu o 8,67 t.
Kierowca nie posiadał zezwolenia na przejazd pojazdu przekraczającego dozwolone naciski osi oraz ciężar.
Za stwierdzone naruszenia grozi kara w wysokości około 19 tys. złotych.