Ponadgabaryty.

W trakcie działań kontrolnych na terenie powiatu siemiatyckiego patrol mobilny WITD w Białymstoku zatrzymał na drodze powiatowej pojazd przewożący ładunek żwiru.. Na wymienionej drodze dopuszczalny maksymalny nacisk osi wynosi 8 t,. Pojazd skierowano do pobliskiego punktu kontroli, gdzie został podany ważeniu. W wyniku zważenia pojazdu na wyznaczonym parkingu w miejscowości Piotrowo-Krzywokoły stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego nacisku:

  • podwójnej osi nienapędowej o 3,83 t.,
  • podwójnej osi napędowej o 16,16 t.

oraz przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu o 17,69 t.
Kierowca nie posiadał zezwolenia na przejazd pojazdu przekraczającego dozwolone naciski osi oraz ciężar.
Za stwierdzone naruszenia grozi kara w wysokości około 26 tys. złotych. Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne.