Przeładowane pojazdy na podlaskich drogach.

W dniu 27.10.2009 r. o godz. 14:40 na drodze wojewódzkiej nr 693 w miejscowości Milejczyce patrol mobilny zatrzymał do kontroli pojazd marki DAIMLERCHRYSLER należący do polskiego przewoźnika. Pojazd został skierowany na stanowisko wagowe punku kontrolnego w Siemiatyczach. W/w jednostką transportową w chwili zatrzymania do kontroli strona wykonywała przewóz drogowy rzeczy tj. drewna na trasie z Nurzec Stacja do Bielska Podlaskiego. W chwili zatrzymania do kontroli pojazd poruszał się po drodze wojewódzkiej nr 693, na której obowiązuje ograniczenie nacisku dla pojedynczej osi pojazdu do 8 ton.

Podczas kontroli wynik ważenia dopuszczalnej masy całkowitej dla zespołu pojazdów po odjęciu błędów wyniósł 57,82 t. wobec powyższego stwierdzono przekroczenie o 15,82 t. ponad dopuszczalne 42 t., przy czym kierowca nie posiadał stosownego zezwolenia na przejazd po drogach publicznych pojazdów ponadnormatywnych.
Stwierdzono także przekroczenia nacisków wszystkich osi pojazdu, przy czym największe 11,76 t. na podwójnej osi nienapędowej.

Wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne, za stwierdzone naruszenia grozi kara pieniężna w wysokości ok. 34 tys. zł.
Także w dniu 27.10.2009 r. na drodze krajowej nr 19 w Białymstoku poddano kontroli pojazd przewożący drewno. Na drodze tej dopuszczalny jest ruch pojazdów o nacisku osi pojedynczej do 11.5 t. W wyniku ważenia pojazdu stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o ponad 14 ton, stwierdzono też przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi od 1,66 do 5,91 t. Za stwierdzone nieprawidłowości grozi kara pieniężna w wysokości ok. 3700 zł.