Naruszenia czasu pracy kierowców- przewóz osób.

W dniu 5 października 2010 r. nr drodze krajowej nr 8 na parkingu w pobliżu miejscowości Wyszomierz inspektorzy z Podlaskiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do rutynowej kontroli autokar należący do przewoźnika hiszpańskiego. Pojazdem wykonywano przewóz drogowy osób na trasie Hiszpania - Litwa. W wyniku przeprowadzonej analizy zapisów z urządzenia kontrolno - pomiarowego wykryto rażące naruszenia przepisów czasu pracy kierowcy. Stwierdzono, że prowadzący pojazd:

  • trzykrotnie skrócił odpoczynek tygodniowy;
  • dwukrotnie skrócił dzienny czas odpoczynku;
  • przekroczył maksymalny czas prowadzenia pojazdu bez przerwy.

Na przedsiębiorcę wykonującego transport drogowy nałożono karę 8000 złotych. Za powstałe naruszenia kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 500 złotych.