Rażący stan techniczny i naruszenia przepisów.

W dniu 6 października 2010 r. na drodze wojewódzkiej nr 645 w miejscowości Łomża patrol inspektorów na motocyklach z Podlaskiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymał i doprowadził na punkt kontrolny zespół pojazdów należący do przewoźnika polskiego. Pojazdem wykonywany był krajowy transport drogowy drewna dębowego w ilości 25 m³. W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono naruszenia przepisów związanych z wykonywaniem transportu drogowego tj. warunków dotyczących dokumentacji pracy kierowcy w zakresie:

  • kierowania kierowcy na badania lekarskie lub psychologiczne;
  • wystawiania oświadczenia poświadczającego spełnienie wszystkich wymagań określonych ustawą.

Ponadto dokonano ważenia pojazdu i stwierdzono naruszenia przepisów określonych w ustawie o drogach publicznych:

  • przekroczenie dopuszczalnego nacisku dla podwójnej osi napędowej pojazdu o 2,55t;
  • przekroczenie dopuszczalnego nacisku dla pojedynczej osi nienapędowej przyczepy o 0,82 tony.

Stwierdzono rażący stan techniczny zespołu pojazdów. Zarówno samochód jak i przyczepa nie posiadały ważnych badań technicznych. W pojeździe wyposażonym w 10 opon , 8 opon posiadało nadmiernie zużytą rzeźbę bieżnika w tym w trzech oponach została naruszona osnowa .Na wszystkich trzech osiach pojazdu opony nie posiadały jednakowej rzeźby. W czasie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono uszkodzenie zawieszenia pojazdu np. zostały wymontowane siłowniki hydrauliczne a w ich miejsce zostały włożone podkładki drewniane. Ponadto w czasie przeprowadzonych prób stwierdzono nieszczelny układ hamulcowy. Z urządzenia załadowczego HDS wyciekały płyny eksploatacyjne. Stwierdzono także inne usterki techniczne:

  • brak tablicy z numerami rejestracyjnymi z przodu pojazdu;
  • popękane klosze świateł drogowych i przeciwmgłowych;
  • popękane i rozbite obudowy lusterek bocznych pojazdu;
  • odkręcona śruba mocująca zawieszenia;
  • urwane 3 śruby mocujące w dwóch kołach.

Za wymienione naruszenia z Ustawy o transporcie drogowym wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte wyjaśniające postępowanie administracyjne zagrożone karą 1000zł., a za naruszenia związane z Ustawą o drogach publicznych 4380zł. Zatrzymano dowody rejestracyjne kontrolowanego pojazdu i przyczepy. Zakazano dalszej jazdy i nakazano doprowadzenie pojazdu do stanu zgodnego z przepisami normującymi dopuszczalne naciski osi. Kierującego ukarano mandatem karnym.