Rażące naruszenia przy przewozie drewna.

W dniu 7 października 2010r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Suchowola inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku dokonali ważenia pojazdu przewożącego drewno okrągłe w ilości 45m³. Stwierdzono, że rażąco naruszone zostały przepisy Ustawy o drogach publicznych. Okazało się, że masa ważonego pojazdu wynosi 61,74 tony przy dopuszczalnej masie całkowitej 40 ton. Ponadto zostały przekroczone dopuszczalne naciski:

  • na oś pojedynczą nienapędową o 2,16 tony,
  • na oś podwójną napędową o 6,9 tony,
  • na oś podwójną nienapędową o 1,02 tony.

Za stwierdzone naruszenia w stosunku do załadowcy i przedsiębiorcy wykonującego przewóz drogowy  zostały wszczęte wyjaśniające postępowania administracyjne zagrożone karami w wysokości 31860zł.