Kontrola „gimbusów”.

We wrześniu 2010 r. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Białymstoku prowadził z własnej inicjatywy wzmożone kontrole dowozu dzieci do szkół. Akcją kontrolną objęto 40 gmin województwa podlaskiego. W czasie działań kontrolnych sprawdzono 113 autobusów dowożących dzieci do szkół. W wyniku kontroli zatrzymano 8 dowodów rejestracyjnych ze względu na zły stan techniczny pojazdów. Stwierdzono m.in. wycieki płynów eksploatacyjnych, nieszczelny układ pneumatyczny, niesprawne światła, nadmierne zużycie bieżnika opon, zniszczone siedzenia dla pasażerów, brak ważnych badań technicznych.

Ponadto inspektorzy stwierdzili, że 13 kierowców nie posiadało wymaganych wpisów do prawa jazdy uprawniających do wykonywania przewozu osób (wpisy potwierdzające ukończenie kursu dokształcającego oraz wykonanie badań lekarskich i psychologicznych). W tych przypadkach zakazano kierowcom dalszego wykonywania przewozu osób do czasu uzyskania odpowiednich wpisów, powiadomiono też organizatorów dowozu dzieci do szkół o nieposiadaniu stosownych uprawnień przez ww. kierowców.

W wyniku działań kontrolnych wszczęto także 2 postępowania administracyjne wobec przewoźników za naruszenia przepisów dotyczących dokumentacji pracy kierowcy, w tym niewystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu kierowcy, posiadaniu przez kierowcę wymaganych badaniach lekarskich i psychologicznych oraz o ukończeniu kursu na wykonywanie przewozu osób.

Trzech kierowców ukarano mandatami karnymi za realizację przewozu drogowego bez posiadania w pojeździe wymaganych dokumentów.