Szkolenie inspektorów z Inspekcji Białoruskiej.

W dniach 13 – 14 grudnia 2010 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku przeprowadzili szkolenie z zakresu obsługi tachografów cyfrowych dla pięciu inspektorów z Białoruskiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Program szkolenia obejmował obsługę oraz analizę wydruków z tachografów cyfrowych z użyciem trenażera. Inspektorzy z tut. Inspektoratu dodatkowo przedstawili i omówili stosowane przez kierowców manipulacje w cyfrowych urządzeniach rejestrujących, wpływające na jego niewłaściwe funkcjonowanie. Przeprowadzono wspólne działania kontrolne pod kątem prawidłowości w stosowaniu tachografów cyfrowych na punkcie kontrolnym w Przewalance.

Ponadto białoruscy inspektorzy zapoznali się ze strukturą organizacyjną WITD w Białymstoku.