Rażące naruszenia czasu pracy.

W dniu 22 grudnia 2010 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Suchowola inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali
do rutynowej kontroli pojazd należący do przewoźnika włoskiego. W toku kontroli ustalono, że pojazdem wykonywano międzynarodowy transport drogowy rzeczy z Włoch do Łotwy.
Podczas kontroli inspektor stwierdził, że kierowca kontrolowanego pojazdu nie jest obywatelem kraju należącego do UE i nie posiada wymaganego świadectwa kierowcy. Dodatkowo analiza czasu pracy kierowcy, ujawniła:

  • Sześciokrotne skrócenie dziennego czasu odpoczynku przy wykonywaniu transportu drogowego o 7h 15min, o 7h 10min, o 6h, o 5h 30 min, o 2h 40 min, o 2h 15min.
  • Sześciokrotne przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu przy wykonywaniu przewozu drogowego o 9h 50min, o 6h 20min, o 5h 20min, o 4h, o 3h, o 2h 50 min.

Za stwierdzone naruszenia na przedsiębiorcę nałożono decyzję administracyjną w wysokości 13 500 zł, zaś kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 1000 zł.