Czwarte posiedzenie Zespołu Konsultacyjno - Doradczego.

W dniu 20 grudnia 2010 r. odbyło się pod przewodnictwem Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego czwarte w tym rok posiedzenie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji zrzeszających przewoźników, jak też sami przewoźnicy oraz przedstawiciele Policji. W czasie spotkania przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego omówili najważniejsze zmiany w przepisach prawnych dotyczących transportu drogowego i prawa o ruchu drogowym oraz założenia do projektu Ramowego Planu Kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku na rok 2011. Zgromadzeni przedstawiciele branży transportowej poruszyli kwestię kontroli przedsiębiorstw przeprowadzanych przez Inspekcje Transportu Drogowego. Postulowali o zmianę sposobu typowania firm do kontroli. Wnioskowali aby liczba dni pracy kierowców kontrolowanych w danym przedsiębiorstwie była zależna od jego wielkości (liczba posiadanych pojazdów). W trakcie toczących się rozmów Podlaski Wojewódzki Inspektor Transporty Drogowego przedstawił plany budowy nowych miejsc do kontroli pojazdów. Omówił ich organizację i wyposażenie. Ponadto przedstawiciele przewoźników zwrócili uwagę na potrzebę wzmożenia kontroli posiadanych zezwoleń na międzynarodowy przewóz rzeczy przez przewoźników spoza Unii Europejskiej.

Kolejne Posiedzenia Zespołu Konsultacyjno - Doradczego będą zorganizowane w 2011 r., celem ułatwienia funkcjonowania firmom transportowym, a zwłaszcza eliminowania błędów wynikających z nieprawidłowego interpretowania przepisów prawa.

Na koniec spotkania Podlaski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego oraz przewoźnicy złożyli sobie wzajemnie życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.