Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim.

Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku uczestniczyli w opracowywaniu „Poradnika dotyczącego organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim”.

Koordynację prac związanych z opracowaniem poradnika prowadził Podlaski Urząd Wojewódzki oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Poradnik opracowano z inicjatywy i przy udziale rodziców ofiar katastrofy autokaru pod Jeżewem w woj. podlaskim, która miała miejsce w 2005 r.

Poradnik zawiera podstawowe informacje dotyczące organizacji wycieczek, obowiązków dyrektorów szkół, kierownika wycieczki, opiekunów a także podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie wycieczek, w tym warunki techniczne, jakie powinien spełniać autokar, podstawowe obowiązki kierowcy, w tym dotyczące jego czasu pracy oraz zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Poradnik rozpowszechniany jest szkołach województwa podlaskiego, dostępny jest także na stronach internetowych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty a także Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku.

Zapoznanie się z Poradnikiem oraz przestrzeganie zawartych w nim zasad i procedur może w znacznym stopniu przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa wycieczek organizowanych przez szkoły i inne instytucje.

Warto, aby zapoznali się z nim także rodzice uczniów uczestników wycieczek autokarowych.