Wagi użyczone przez Prezydenta Miasta Białegostoku Wojewódzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

W związku z prowadzonymi inwestycjami polegającymi na budowie nowej infrastruktury drogowej w Białymstoku stan dróg polepsza się. Zachodzi potrzeba ich szczególnej ochrony przed degradacją powodowaną przez przeciążone pojazdy.

W tym celu w dniu 24 października 2013r. Miasto Białystok użyczyło Wojewódzkiemu Inspektoratowi Transportu Drogowego kolejny zestaw wag. Poprzedni zestaw trafił do inspektorów w ubiegłym roku. W skład każdego z zestawów weszły dwie wagi, oprogramowanie oraz komputer przenośny.

Użyczony sprzęt wykorzystywany będzie do ważenia pojazdów poruszających się po drogach województwa podlaskiego m.in. na nowo wybudowanych przez Urząd Miejski w Białymstoku miejscach przystosowanych do kontroli i ważenia zlokalizowanych przy ulicy Gen Władysława Andersa, Ks. Stanisława Suchowolca. Podobne punkty miasto planuje wybudować na ulicy Konstantego Ciołkowskiego.

Eliminacja z ruchu przeciążonych pojazdów pozytywnie wpłynie na ochronę dróg naszego miasta i województwa. Każdy z użytkowników dróg będzie mógł się poczuć bezpieczniej, gdy po szlakach komunikacyjnych poruszać się będą normatywne samochody.

Źródło zdjęć: Urząd Miejski w Białymstoku