Kolejne bardzo rażące naruszenia czasu pracy.

W dniu 20 października 2016 r. w Białymstoku na drodze krajowej nr 19 inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli pojazd ciężarowy należący do przewoźnika Tureckiego. Pojazdem wykonywany był międzynarodowy przewóz drogowy ładunku o masie 19878 kg z Litwy do Turcji.
Kontrolujący poddali analizie dane zawarte na karcie kierowcy do tachografu cyfrowego. Stwierdzono szereg naruszeń przepisów związanych z czasem pracy:

  • siedmiokrotne skrócenie dziennego czasu odpoczynku przy wykonywaniu przewozu drogowego;
  • dwukrotne przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu;
  • sześciokrotne przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy;
  • trzykrotne skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku.

Łączna kwota kar za stwierdzone naruszenia wyniosła 20 250 zł, jednakże zgodnie z art. 92a pkt. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wysokość kary pieniężnej została ograniczona do 10 000 zł. Na kierowcę nałożono mandaty karne w łącznej  wysokości 11900 zł.