Podsumowanie wspólnych kontroli polsko - litewskich.

W dniach 17 – 18 listopada 2016 r. w Olsztynie odbyło się spotkanie z przedstawicieli Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego w Białymstoku i Olsztynie z  Inspekcją Transportu Drogowego Litwy. Spotkaniu przewodniczyli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Pan Jerzy Szmit, Wojewoda Warmińsko - Mazurski Pan Artur Chojecki oraz p.o. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Pan Michał Pierzchała.

Podczas narady podsumowano dotychczasową współpracę polsko-litewską związaną z kontrolami pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Wyrażono zadowolenie z przebiegu dotychczasowej współpracy. W  2016 roku inspektorzy uczestniczyli ośmiokrotnie we wspólnych kontrolach. Polscy inspektorzy dokonali sprawdzenia 172 pojazdów. W wyniku stwierdzonych naruszeń wobec przedsiębiorców wszczęto 15 wyjaśniających postępowań administracyjnych, a na kierowców nałożono  45 mandatów karnych.

Uczestnicy wyrazili chęć kontynuowania współpracy Inspekcji polskiej i litewskiej w 2017 r.

Źródło zdjęć: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie