Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w dniu 22 stycznia 2015 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Suwałki zatrzymali do kontroli zespół pojazdów należący do przewoźnika rosyjskiego. Pojazdem wykonywany był międzynarodowy przewóz drogowy owoców na trasie z Belgii do docelowego miejsca na Białorusi. Kierowca okazał do kontroli nieprawidłowo wypełnione zezwolenie jednorazowe.

Ponadto kierowca nie okazał wymaganego zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym dokumentu.

W związku z powyższym do czasu opłacenia przez przedsiębiorcę kaucji określonej, zgodnie z lp. 3.2 załącznika nr 3 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, w wysokości 8000 zł pojazd został skierowany na parking strzeżony. Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 50zł.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku uczestniczą w działaniach w ramach akcji „Bezpieczny Autokar - ferie 2016".

Wzmożone kontrole autokarów przewożących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek prowadzone są  na terenie całego województwa podlaskiego. Podczas kontroli sprawdzany jest przede wszystkim stan techniczny pojazdów, czas pracy oraz trzeźwość kierowców. Inspektorzy będą także sprawdzać autobusy w miejscach odjazdu autokarów lub na wyznaczonych stałych punktach kontroli, na które autokary mogą podjechać przed wyjazdem.

Każdy rodzic lub organizator może zgłosić potrzebę dokonania kontroli pojazdu, którym przewożone będą dzieci i młodzież. Wnioski w powyższym zakresie można składać telefonicznie - tel. (085) 662-30-77 lub faksem - (085) 662-30-53 z co najmniej 4 - dniowym wyprzedzeniem, w godzinach pracy Inspektoratu, tj. między godz. 8.00 a godz. 15.00. Wniosek można zgłosić także elektronicznie wypełniając formularz na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Kontrole będą trwały do ostatniego dnia ferii, czyli do dnia 28 lutego br.