W dniu 13.10.2016r. w ramach prowadzonych kontroli zezwoleń zagranicznych w rejonie dawnego przejścia granicznego w Budzisku, inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli zespół pojazdów, którym  wykonywany był międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy w imieniu przewoźnika z siedzibą na Łotwie.

Kierowca oświadczył, iż przewozi ładunek świeżych owoców i grzybów na trasie Polska - Łotwa, zaznaczając przy tym, iż załadowca nie wyposażył go w dokumenty związane z przewożonym ładunkiem. Przyczyna niecodziennego oświadczenia kierowcy stała się jasna wraz z otwarciem przestrzeni ładunkowej. Umieszczone tam skrzynki z jabłkami opatrzone były w szczegółowe i jednoznaczne informacje w języku rosyjskim o kraju pochodzenia oraz przeznaczenia ładunku. Załadowano go w woj. mazowieckim, natomiast krajem przeznaczenia jest Kazachstan.

Kierowca widząc, iż inspektor szczegółowo przeprowadza kontrolę nie pomijając żadnego dowodu, okazał ukryte w kabinie kierowcy dokumenty dotyczące ładunku, przyznając jednocześnie, iż to przedsiębiorca nakazał mu takie działanie w przypadku kontroli. Nie wyposażył go jednak w wymagane dla w/w przewozu zezwolenie na międzynarodowy przewóz drogowy do/z krajów trzecich.

Pojazd został odholowany na parking strzeżony i będzie tam przebywał do czasu przedstawienia wymaganego zezwolenia oraz uiszczenia kaucji na poczet przewidywanej w toczącym się postępowaniu kary pieniężnej w wysokości 10.000 zł.

Z dniem 30 września 2016 r. Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Józef Paszkowski odwołał pana Wiesława Antoniego Stalewskiego ze stanowiska Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

Podczas spotkania z załogą WITD w Białymstoku pan Wiesław A. Stalewski podziękował za ponad 7-letnią współpracę.

Z dniem 1 października 2016 r. na to stanowisko został powołany Pan Robert Żołnierowicz.

W dniu 29 września 2016 r. Barbara Maciorowska Podlaski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz, działający w zastępstwie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, Waldemar Dobrzyniewicz – zastępca Wojewódzkiego Inspektora podpisali porozumienie o współpracy.
Strony porozumienia postanawiają współpracować w ramach nadzoru nad warunkami transportu drogowego artykułów rolno-spożywczych w celu zapewnienia najwyższej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Strony zobowiązały się m.in. do podejmowania wspólnych działań w celu zwiększenia efektywności kontroli, wzajemnego przekazywania informacji o negatywnych zjawiskach występujących w obrocie artykułami rolno-spożywczymi, a także do wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie wykonywania czynności kontrolnych.
Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

W dniu 19 września 2016 r. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku podczas przejazdu na punkt kontrolny zauważyli „dziwnie manewry” kierującego pojazdem osobowym. Inspektorzy zatrzymali pojazd w celu weryfikacji powodów tak nietypowego zachowania. Zaraz po otwarciu drzwi pojazdu okazało się, że kierowca jest w stanie nietrzeźwym. Wynik blisko 2 promili potwierdził zasadność zatrzymania. Kierowcę przekazano funkcjonariuszom policji.

W dniu 9 września 2016 roku na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Budzisko inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku współdziałając z inspektorami Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli drogowej pojazd członowy należący do przewoźnika białoruskiego.
Podczas kontroli kierowca okazał zezwolenie na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy, które było nieprawidłowo wypełnione w części B. Ponadto z analizy okazanych do kontroli dokumentów zaistniało podejrzenie przewozu materiałów niebezpiecznych. W związku z powyższym wezwano funkcjonariuszy Służby Celnej, którzy zdjęli plomby celne w celu weryfikacji podejrzeń. Kontrola ładowni wykazała przewóz materiału niebezpiecznego UN 3077. Kierowca nie posiadał zaświadczenia ADR do wykonywania tego typu przewozów, nie okazał odpowiedniej ilości środków gaśniczych, instrukcji pisemnej, pojazd nie był oznaczony tablicami barwy pomarańczowej oraz stwierdzono szereg braków w wyposażeniu ADR. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wszczęto postępowania administracyjne z UTD zagrożone karą 8000 zł oraz z ustawy o przewozie materiałów niebezpiecznych na kwotę 4150 zł., Do czasu opłacenia kaucji, okazania prawidłowo wypełnionego zezwolenia oraz usunięcia stwierdzonych naruszeń pojazd skierowano na parking strzeżony.

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku uczestniczyli w uroczystej inauguracji Roku Szkolnego 2016/2017 organizowanej przez przedstawicieli Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy współpracy z mundurowymi z Białostockiej Komendy Miejskiej. Przedsięwzięcie było zorganizowane w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” w białostockiej Szkole Podstawowej Nr 26. Inspektorzy zaprezentowali sprzęt wykorzystywany podczas codziennych kontroli, w tym motocykl służbowy oraz przedstawiali zasady bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły.

W dniu 31 sierpnia 2016 r.  na jednej z dróg wylotowych z Białegostoku, Inspektorzy z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego podczas wykonywania czynności kontrolnych ukierunkowanych na przewóz zwierząt, w związku z występowaniem ASF, zatrzymali do kontroli pojazd przeznaczony do przewozu żywych zwierząt, którym przewożono 13 sztuk bydła. Dokumenty towarzyszące ładunkowi nie budziły zastrzeżeń, jednak zaskoczeniem było stwierdzenie w kabinie pojazdu, w momencie zatrzymania do kontroli, "nadprogramowej" pasażerki, która oprócz nietypowego zajmowanego miejsca pomiędzy fotelami kierowcy i pasażera dodatkowo próbowała coś ukryć. Dalsze czynności ujawniły w kabinie przewóz czterodniowego żywego cielęcia.

Według wyjaśnień złożonych przez kontrolowanych to pasażerka jest właścicielką zwierzęcia, na co przedstawiła stosowne dokumenty. Do pojazdu dosiadła się około 50 km przed miejscem kontroli, a z uwagi na przewóz dorosłych osobników w przestrzeni ładunkowej zdecydowano wspólnie o przewozie cielęcia w kabinie pojazdu. W związku z zaistniałą sytuacją kierujący został ukarany mandatami karnymi, natomiast  pasażerka z cielęciem opuściła kontrolowany pojazd i przesiadła się do innego pojazdu przeznaczonego do przewozu zwierząt, który w trakcie kontroli przyjechał na miejsce kontroli.

W dniu 23 sierpnia 2016 r.  na drodze krajowej nr 8, Inspektorzy z Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli pojazd członowy należący do przewoźnika łotewskiego. Pojazdem wykonywany był międzynarodowy transport drogowy na trasie z Estonii do Niemiec, a kierowany był przez załogę dwuosobową, którą stanowiło łotewskie małżeństwo.

W wyniku analizy sporządzonych wydruków oraz pobranych danych z tachografu cyfrowego zaistniało uzasadnione podejrzenie, iż w kontrolowanym pojeździe zainstalowane jest urządzenie umożliwiające kierowcy jazdę z rejestracją „odpoczynku”, celem ukrycia rzeczywistego czasu pracy.

W celu weryfikacji podejrzeń pojazd został skierowany do specjalistycznego serwisu tachografów gdzie dokonano oględzin urządzenia rejestrującego, podczas których stwierdzono, że w impulsatorze zostało zainstalowane dodatkowe urządzenie umożliwiające manipulacje tachografu. Podczas oględzin impulsatora, drugi członek załogi tj. żona kierowcy nieoczekiwanie ukryła urządzenie symulujące pracę drugiego niezależnego sygnału prędkości (IMS) w mało wyrafinowanym miejscu tj. w bieliźnie, którą miała na sobie. Pomimo wielu wydanych poleceń kobieta nie oddała schowanego urządzenia. W związku z czym wezwany został patrol Policji, który przy użyciu kajdanek doprowadził kobietę do radiowozu. Po kilku chwilach kierująca prawdopodobnie zrozumiała swoją sytuację i oddała schowane urządzenie, które okazało się częścią skomplikowanego wyłącznika tachografu. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wszczęto postępowanie administracyjne natomiast małżeństwo zostało ukarane 4 mandatami karnymi.

W dniu 28 lipca 2016 r. inspektorzy z Podlaskiego Inspektoratu Transportu Drogowego, wykonując czynności kontrolne z wykorzystaniem nieoznakowanego pojazdu służbowego zatrzymali do kontroli czteroosiowy pojazdy należący do przewoźnika krajowego. Zatrzymanie miało miejsce na drodze gminnej, gdzie uwagę inspektorów przyciągną ładunek wystający ponad skrzynię ładunkową. W związku z podejrzeniem przekroczenia parametrów wagowych pojazd został skierowany na pobliski punkt kontrolny gdzie dokonano ważenia. Tym razem podejrzenia inspektorów również się potwierdziły ponieważ dopuszczalna masa całkowita pojazdu została przekroczona o 6 ton a nacisk podwójnej osi napędowej o 3,5 tony. W celu kontynuowania dalszej jazdy, na miejscu kontroli przewoźnik zorganizował przeładunek nadwyżki towaru na inny pojazd.

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku 24 lipca 2016 r. w Sanktuarium w Świętej Wodzie w Wasilkowie zorganizowała festyn rodzinny pod hasłem "Św. Krzysztof w trosce o bezpieczeństwo". Uczestniczyli w nim inspektorzy z  Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku oraz z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Organizacja festyny to doskonała okazja do propagowania zasad bezpieczeństwa na drogach podczas tegorocznych wakacji w czasie, których odbywa się wzmożony ruchu turystyczny. Celem przedsięwzięcia było m.in. przeciwdziałanie brawurze i lekkomyślności towarzyszącej kierowcom poruszającym się po polskich drogach.

Inspektorzy zaprezentowali uczestnikom sprzęt wykorzystywany podczas kontroli drogowych między innymi motocykl oraz nieoznakowany radiowóz wyposażony w fotoradar. Podczas festynu dzieci i młodzież miała okazję uczestniczyć w grach, zabawach i konkursach. Dorośli mogli zapoznać się z zasadami bezpiecznej jazdy. W przedsięwzięciu wzięły udział również inne instytucje między innymi: Straż Graniczna, Służba Celna, Straż Pożarna, Lasy Państwowe i Służba Zdrowia.