Kontrole autobusów w ramach akcji „Bezpieczny Autokar - ferie 2017".

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku od 13 stycznia będą uczestniczyć w działaniach w ramach akcji „Bezpieczny Autokar - ferie 2017".

Wzmożone kontrole autokarów przewożących dzieci i młodzież na zimowy wypoczynek będą prowadzone  na terenie całego województwa podlaskiego. Podczas kontroli sprawdzane będą przede wszystkim stan techniczny pojazdów, czas pracy oraz trzeźwość kierowców. Inspektorzy będą także sprawdzać autobusy w miejscach odjazdu autokarów lub na wyznaczonych stałych punktach kontroli, na które autokary mogą podjechać przed wyjazdem.

Każdy rodzic lub organizator może zgłosić potrzebę dokonania kontroli pojazdu, którym przewożone będą dzieci i młodzież. Wnioski w powyższym zakresie można składać telefonicznie - tel. (085) 662-30-77 lub faksem - (085) 662-30-53 z co najmniej 4 - dniowym wyprzedzeniem, w godzinach pracy Inspektoratu, tj. między godz. 8.00 a godz. 15.00. Wniosek można zgłosić także elektronicznie wypełniając formularz na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Kontrole będą trwały do ostatniego dnia ferii, czyli do dnia 26 lutego br.