Wyłącznik na pilota w litewskiej ciężarówce.

W dniu 12 września 2017 roku na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Szypliszki zatrzymano do kontroli pojazd ciężarowy należący do przewoźnika litewskiego. Samochodem  przewożone były nektarynki na trasie z Hiszpanii do Litwy.

Podczas kontroli stwierdzono, że do urządzenia rejestrującego podłączone jest niedozwolone urządzenie powodujące, że tachograf nie rejestrował w sposób prawidłowy aktywności kierowcy, prędkości oraz przebytej przez pojazd drogi. W/w urządzenie było uruchomiane pilotem, który znajdował się w kontrolowanym pojeździe.

Ponadto dokonano analizy danych cyfrowych z karty kierowcy i tachografu.  Okazało się, że kierowca naruszył przepisy związane z czasem pracy - przekroczył dzienny czas prowadzenia pojazdu o 1 godzinę i 5 minut, tygodniowy czasu prowadzenia pojazdu o 1 godzinę i 12 minut, przekroczył całkowity czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni o 12 godzin i 34 minuty oraz nie rejestrował za pomocą cyfrowego urządzenia rejestrującego na karcie kierowcy wskazań w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą w kwocie 7800 złotych. Kierowca został ukarany mandatami karnymi na sumę  4250 złotych.

Kierującemu zakazano dalszej jazdy do momentu wykonania prawidłowego odpoczynku dziennego.