„Tunel” – wspólne nocne działania Inspekcji, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej.

W nocy z 15 na 16 września 2017 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku uczestniczyli we wspólnych działaniach  pod nazwą „Tunel”. Działania przeprowadzono wspólnie z funkcjonariuszami Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej.

Kontrole odbywały się na ul. Kleeberga w Białymstoku w ciągu drogi krajowej nr 8, w Łomży na drodze krajowej nr 61, w Suwałkach w ciągu drogi krajowej nr 8, Przewięzi na  drodze krajowej nr 16, w Kraśnianach  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 673 oraz w Knyszynie na drodze wojewódzkiej nr 671.

W trakcie działań skontrolowano ogółem 415 pojazdów w tym 102 samochody ciężarowe. W związku z popełnionymi naruszeniami 56 kierowców ukarano mandatami karnymi na łączną 8550 zł. W 14 przypadkach stwierdzono wady w stanie technicznym pojazdów i zatrzymano dowody rejestracyjne. Ujawniono 60 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Za naruszenia ustawy o transporcie drogowym wszczęto jedno postępowanie administracyjne zagrożone karą 6500zł. 1763 kierujących poddano sprawdzeniu stanu trzeźwości. W 8 przypadkach stwierdzono nietrzeźwość kierowców. W związku z posiadaniem substancji odurzających zatrzymano 3 osoby.

Działania będą kontynuowane w przyszłości.