Naruszenia stwierdzone przez inspektorów podczas kontroli związanej z monitorowaniem przewozu drogowego towarów.

W dniu 22 września 2017 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Suchowola inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli dwa pojazdy należące do przewoźnika z Łotwy. Ciężarówkami transportowany był olej napędowy do silników diesla. Nadawcą i odbiorcą towaru byli polscy przedsiębiorcy.

Kontrolujący dokonali sprawdzenia dokumentów przewozowych w zakresie monitorowania przewozu drogowego towarów. Okazało się, że dane w okazanej dokumentacji, w obu przypadkach, nie zgadzają się z danymi sytemu SENT, do którego podmiot wysyłający, odbierający lub przewoźnik powinni wpisać wszystkie wymagane przepisami dane, ich uzupełnienia lub zmiany.

Zgodnie a art. 29 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów protokoły z wykonanych czynności kontrolnych wraz z zebranymi dokumentami zostały przesłane do właściwego ze względu na miejsce kontroli naczelnika urzędu celno-skarbowego celem dalszego prowadzenia postępowań zagrożonych karami po 5000 zł każde.

Kontrole w zakresie monitorowania drogowego przewozu towarów będą kontynuowane przez inspektorów.