Zespół Konsultacyjno - Doradczy przy Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego.

W dniu 25 września 2017 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy Wojewódzkim Inspektorze Transportu Drogowego w Białymstoku.
W spotkaniu obok przedstawicieli organizacji i przedsiębiorstw związanych z wykonywaniem przewozów drogowych uczestniczyli  przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej i Policji.

W związku z tegorocznymi obchodami 15-lecia działalności Inspekcji Transportu Drogowego obecnym na spotkaniu została przedstawiona prezentacja dotycząca działalności WITD od powstania do dnia dzisiejszego. Ponadto zgromadzeni zostali zapoznani z wynikami kontroli dokonanych w 2017 r. przez inspektorów z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Omawiano także temat kontroli zezwoleń na terenie byłego przejścia granicznego w Budzisku.

Kolejne posiedzenie Zespołu Konsultacyjno-Doradczego jest planowane pod koniec IV kwartału br.