Fałszywe świadectwo kierowcy przewożącego materiały niebezpieczne.

W dniu 4 października 2017 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Suchowola inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli drogowej pojazd członowy należący do przewoźnika litewskiego.

Zgodnie z okazanym dokumentem przewozowym pojazdem wykonywany był  przewóz drogowy towaru niebezpiecznego UN 1170 Etanol roztwór na trasie z Litwy do Polski.
Kierowca okazał do kontroli między innymi zaświadczenie o ukończeniu kursu do przewozu materiałów niebezpiecznych ADR. Okazany dokument wzbudził wątpliwości kontrolujących co do jego autentyczności.

Na miejsce zostali wezwani funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy potwierdzili fakt podrobienia dokumentu.

Wobec przedsiębiorcy za dopuszczenie do przewozu towaru niebezpiecznego kierowcy, który nie uzyskał zaświadczenia ADR zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą 2000 zł.

Kierowca został przekazany Straży Granicznej celem dalszego postępowania. Pojazd skierowano na parking strzeżony. Odebrać go będzie mógł kierowca posiadający wymagane uprawnienia.