Ukraińscy kierowcy przewożący osoby z rażącymi naruszeniami.

W godzinach wieczornych 11 czerwca 2019r.  inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego  w Białymstoku wykonywali czynności kontrolne na drodze krajowej nr 19.

Do kontroli zatrzymano autobus linii regularnej, należący do przewoźnika ukraińskiego, kierowany przez załogę dwuosobową. Samochodem przewożonych było 23 osoby na trasie z Litwy na Ukrainę.

Po przeanalizowaniu danych zapisanych na wykresówkach kontrolujący stwierdzili rażące naruszenia na czasie pracy. Dwaj kierowcy skrócili odpoczynek dobowy o 9 godzin. Dodatkowo przekroczyli dopuszczalny czas jazdy dziennej - o 4 godziny i 45 minut oraz  o 3 godziny  i 20 min. Ponadto kierujący nie okazali  zaświadczeń o dniach wolnych. Na tarczkach nie było  wymaganych wpisów  dotyczących imienia kierowcy, daty wyjęcia z urządzenia kontrolno – pomiarowego (tachografu) oraz stanu licznika.

Wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone maksymalną karą  ograniczoną  do 12000zł. Kierowcy odmówili przyjęcia mandatów karnych i zostali przekazani funkcjonariuszom Policji do dalszego postępowania.

Autobus do czasu opłacenia kaucji  został usunięty na parking strzeżony.