Wyłącznik tachografu w ciężarówce z nawozami.

Wczoraj 26 czerwca 2019 r. podlascy inspektorzy na ulicy Suchowolca w Białymstoku zatrzymali do kontroli ciężarówkę należącą do przewoźnika litewskiego, przewożącą nawozy na trasie z Litwy do Węgier.
Podczas oględzin tachografu i jego elementów składowych stwierdzono wyłącznik służący do manipulacji czasem pracy kierowcy. Samochód doprowadzono do serwisu tachografów i zdemontowano nielegalne urządzenie.
Przedsiębiorca wykonujący przewóz wpłacił kaucję na poczet kary w wysokości 10000 zł.

Kierowcę przekazano funkcjonariuszom Policji. Art. 315. Kodeksu Karnego wskazuje na odpowiedzialność kierowcy za fałszowanie zalegalizowanych narzędzi pomiarowych lub pobierczych. § 1 stanowi, że  kto, w celu użycia w obrocie gospodarczym, podrabia lub przerabia zalegalizowane narzędzie pomiarowe lub probiercze, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto § 2 wspomnianego Kodeksu  określa, że tej samej karze podlega, kto podrobionego albo przerobionego narzędzia pomiarowego lub probierczego w obrocie gospodarczym używa albo takie narzędzie w celu użycia w obrocie gospodarczym przechowuje.