Wyłącznik w polskiej ciężarówce przewożącej nawozy.

Wczoraj 13 listopada br. na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Białystok  inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w ciężarówce przewożącej nawozy znaleźli niedozwolone urządzenie.

„Wyłącznik” służył kierowcy do manipulacji czasem pracy. Samochód doprowadzono do serwisu tachografów. Niedozwolone urządzenie zostało zdemontowane, a całą instalację doprowadzono do stanu zgodnego z obowiązującym prawem.

Za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf, przyrząd rejestrujący, który został podrobiony lub przerobiony wobec właściciela ciężarówki wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą 10000 zł.

Instalowanie wymienionego urządzenia jest przestępstwem. W związku z tym o zaistniałym fakcie zostanie powiadomiona Prokuratura, która będzie toczyć odpowiednie postępowania.