Przewóz drewna bez zezwolenia.

Przeładunek nadwyżki przewożonego ładunku, mandaty karne oraz wszczęcia postępowań administracyjnych to wynik kontroli podlaskich inspektorów na drodze wojewódzkiej nr 652.

Wczoraj 13 lutego 2020r. kontrolerzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli ciężarówkę przewożący drewno na trasie Kowale Oleckie – Suwałki.

Samochód zważono i okazało się, że na auto załadowano zdecydowanie za dużo towaru. Dopuszczalna masa całkowita została przekroczona o 13,8 tony – waga całego zestawu pomimo obowiązujących 40000 kg wyniosła 53,8 tony. Dodatkowo kontrolujący stwierdzili  przekroczenie nacisku podwójnej osi napędowej o 4700 kg, a długości ciężarówki z drewnem o 3,77 metra. Ponadto wystający ładunek nie był oznakowany. Kierowca podczas kontroli nie okazał wymaganego zezwolenia i dokumentu przewozowego.

Kierujący został ukarany mandatami karnymi na łączną sumę 850zł.  

W stosunku do przewoźnika wszczęto dwa postępowania administracyjne zagrożone karami  12000zł z Ustawy o transporcie drogowy oraz 15000zł z ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Za niewyposażenie kierowcy w wymagany dokument wobec zarządzającego transportem w firmie będzie się także toczyć postępowanie na kwotę 500zł.

Część ładunku została przeładowana na inny samochód dzięki czemu kontrolowana ciężarówka uzyskała ciężar i wymiary normatywne.