Za dużo paliwa w zbiornikach.

W godzinach popołudniowych  9  marca br. inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w okolicach dawnego przejścia granicznego z Litwą w Budzisku poddali kontroli dwie ciężarówki należące do przewoźników rosyjskich. Samochodami wykonywany był przewóz drogowy torfu i opon do Francji.

Kontrolujący stwierdzili, że pojemność zbiorników na olej napędowy, w jakie wyposażone zostały ciężarówki, znacznie przekracza dozwolone normy określone w umowie europejskiej ADR dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Także wczoraj 10 marca 2020 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Rzędziany tego rodzaju nieprawidłowość wystąpiła w aucie,  należącym do przewoźnika litewskiego, przewożącym towar do Włoch.

Wobec wszystkich przedsiębiorców wszczęto postępowania administracyjne w sprawie nałożenia kar pieniężnych w kwocie 2000 zł za każdy pojazd. Każdy z przewoźników powinien był uiścić kaucję. Jeden z kierowców nie wpłacił należności w związku z tym jego pojazd został usunięty na parking.

Zagraniczni przedsiębiorcy tankując w sposób nieuprawniony większą ilość taniego paliwa poza Unią Europejską mogli oferować nieosiągalne dla innych przewoźników ceny za swoje usługi. Takie postępowanie narusza ustalone zasady przewozu towarów niebezpiecznych, a także negatywnie wpływa na reguły uczciwej konkurencji na rynku przewozów drogowych.

Działania ukierunkowane na eliminowanie wymienionego zjawiska będą kontynuowane.