Rażące naruszenia przy przewozie leków.

Wczoraj 7 września 2020 r w miejscowości Budzisko, na terenie byłego przejścia granicznego inspektorzy z suwalskiego Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku zatrzymali do kontroli ciężarówkę należącą do węgierskiego przewoźnika. Samochodem przewożone były lekarstwa na trasie z Węgier do Litwy.

Kontrolujący pobrali dane z tachografu. Stwierdzono rażące naruszenia czasu pracy:

  • niedopuszczalne wyjęcie karty kierowcy mające wpływ na rejestrację danych;
  • skrócenie wymaganego skróconego odpoczynku dobowego o 2 godziny i 27 minut;
  • przekroczenie dziennego okresu prowadzenia pojazdu o 7 godzin i  6 minut.

Dodatkowo kierowca  skrócił także drugą części odpoczynku dobowego dzielonego i przekroczył maksymalny dwutygodniowy czas prowadzenia samochodu.

Rozpoczęto dwa postępowania administracyjne tj. wobec przewoźnika oraz osoby zarządzającej operacjami transportowymi w przedsiębiorstwie. Na poczet kary pobrano kaucję w łącznej wysokości 6700 złotych.
Kierowca został ukarany czterema mandatami karnymi w łącznej kwocie 3050 zł.